Xây dựng hệ thống hưu trí nhà nước ở các nước đang phát triển

Thời gian đăng : 23/12/13 - 9:37

Tiêu đề: Xây dựng hệ thống hưu trí nhà nước ở các nước đang phát triển

Trình bày: GS. TS. Eiji Tajika, Phó Hiệu trưởng, ĐH Hitotsubashi, Nhật Bản

Tác giả: GS. TS. Eiji Tajika

Thời gian và địa điểm: 10:30 – 12:00 ngày 23/12/2010, Phòng họp tầng 2 Nhà Văn hóa, ĐH KTQD.

 

Tóm tắt nội dung:

 

Hoạch định chính sách phụ thuộc vào giai đoạn phát triển. Trong quá trình tăng trưởng kinh tế, có một vài thời điểm nào đó mà các nhà hoạch định chính sách luôn phải đối mặt với những vấn đề ‘hết sức đặc biệt’ có liên quan đến nguồn thu và nguồn chi ngân sách. Về phía nguồn chi, các nhà hoạch định chính sách luôn đau đầu trong việc thực hiện những gói chính sách phúc lợi làm thỏa mãn lòng dân bởi người dân cho rằng “chúng tôi phấn đấu để có một nền kinh tế phát triển như hôm nay thì bây giờ là lúc chúng tôi phải được hưởng.” Về phía nguồn thu, chỉ những dòng thuế lớn như thuế gián thu (mà chủ yếu là thuế giá trị gia tăng) và thuế thu nhập doanh nghiệp thì không thể đủ cho chi tiêu; vì thế, đánh thuế thu nhập cá nhân là cần thiết. Mục tiêu của nghiên cứu này là (i) phân tích nguồn chi tiêu của chính phủ mà trong đó chi cho an sinh xã hội đóng vai trò quan trọng; (ii) phân tích tầm quan trọng của việc tách biệt khía cạnh bảo hiểm với khía cạnh phân phối lại trong hệ thống hưu trí nhà nước; và (iii) không thể bắt thế hệ tương lai phải gánh vác những khoản nợ lương hưu có liên quan.

Sản Phẩm Liên Quan