Xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả

Thời gian đăng : 15/07/15 - 3:04

Nhóm nghiên cứu Viện CSC&QL tham gia đề tài cấp nhà nước về xây dựng ‘Gói dịch vụ y tế cơ bản do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả’

 

Một trong những trọng tâm của Luật Bảo hiểm Y tế năm 2014 là hướng tới bao phủ toàn dân và cung cấp các dịch vụ y tế phù hợp, giảm bớt gánh nặng tài chính và đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, cần xây dựng được gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả để đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm của mọi người dân khi tham gia bảo hiểm y tế. Để nghiên cứu được các bằng chứng quan trọng cho việc xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản này, Bộ Y tế đã đề xuất và được phê duyệt đề tài cấp nhà nước do PGS. TS. Phạm Lê Tuấn (Thứ trưởng) là Chủ nhiệm đề tài. Đề tài sẽ do Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (HSPI) chủ trì cùng với sự tham gia của các Vụ, các đơn nghiên cứu và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Viện Chính sách Công và Quản lý được mời tham gia và chủ trì đề tài nhánh về xây dựng mô hình tính toán chi phí các dịch vụ y tế theo phương pháp tiếp cận thống kê.

Vào hồi 13:30 ngày 24/6/2015 tại Bộ Y tế đã diễn ra hội thảo khởi động nghiên cứu này. Tới dự có PGS. TS. Phạm Lê Tuấn (Thứ trưởng Bộ Y tế,  Chủ nhiệm đề tài) cùng đại điện của các bên tham gia đề tài. Tại hội thảo, Thứ trưởng Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của đề tài với sự thay đổi về chính sách bảo hiểm y tế và rất mong muốn các bên tham gia phối hợp chặt chẽ để có được kết quả nghiên cứu có tính khoa học và thực tiễn chính sách cao. Các bên cũng thảo luận về công việc được giao và kế hoạch triển khai. PGS. TS. Giang Thanh Long – Viện trưởng Viện CSC&QL – đại diện cho nhóm nghiên cứu trình bày về việc xây dựng mô hình cũng như phương pháp chọn mẫu để xác định tỉnh/thành phố sẽ thu thập số liệu cho phân tích.

Đề tài sẽ kéo dài trong 36 tháng, từ 8/2015 đến 8/2018.

Một số hình ảnh tại hội thảo

PGS. TS. Phạm Lê Tuấn (Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ nhiệm đề tài) phát biểu khai mạc hội thảo 

Các đại biểu lắng nghe các tham luận về nội dung và kế hoạch nghiên cứu cho đề tài

Sản Phẩm Liên Quan