Vượt qua bẫy thu nhập trung bình: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

Thời gian đăng : 31/01/13 - 6:43

Tác giả : TS. Giang Thanh Long và TS. Lê Hà Thanh
Nhà xuất bản : Giao thông Vận tải
Năm xuất bản : 2010
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Chủ đề : Kinh tế phát triển
Phân loại : IPPM-B2010-001
Từ khóa : bẫy thu nhập trung bình, bất bình đẳng thu nhập, già hóa dân số, Việt Nam

Cuốn sách này bao gồm sáu bài viết với các nội dung đa dạng về các khía cạnh phát triển của Việt Nam liên quan đến “bẫy thu nhập trung bình” như chính sách vượt qua suy thoái kinh tế, vấn đề bất bình đẳng thu nhập, chính sách môi trường, vấn đề đổi mới hoạch định chính sách công nghiệp, thách thức từ nguồn nhân lực công nghiệp và già hóa dân số trong bối cảnh thu nhập còn thấp.

Sản Phẩm Liên Quan