Vai trò của doanh nghiệp trong thúc đẩy tăng trưởng giảm nghèo và nâng cao phúc lợi hộ gia đình ở Việt Nam

Thời gian đăng : 15/05/15 - 2:59

Ngày 13/5/2015, Viện Chính sách Công và Quản lý đã tổ chức hội thảo “Vai trò của doanh nghiệp trong thúc đẩy tăng trưởng giảm nghèo và nâng cao phúc lợi hộ gia đình ở Việt Nam”. Diễn giả của hội thảo là TS. Nguyễn Việt Cường, phó viện trưởng Viện Chính sách Công và Quản lý và TS. Vũ Văn Hưởng, Học viện tài chính.

 

Ngày 13/5/2015, tại phòng họp A, gác 2, nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã diễn ra hội thảo “Vai trò của doanh nghiệp trong thúc đẩy tăng trưởng giảm nghèo và nâng cao phúc lợi hộ gia đình ở Việt Nam”. Diễn giả của hội thảo là TS. Nguyễn Việt Cường, phó viện trưởng Viện Chính sách Công và Quản lý và TS. Vũ Văn Hưởng, Học viện tài chính. Tới dự hội thảo có ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng các giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên của các trường đại học và viện nghiên cứu. Ngoài ra còn có sự tham gia của nhóm sinh viên Philippines hiện đang theo học chương trình ngắn hạn tại Viện Chính sách Công và Quản lý.

Trong diễn văn khai mạc hội thảo, GS. TS Trần Thọ Đạt cho biết hội thảo này đánh dấu 20 năm trưởng thành của chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan, từ chương trình đào tạo đơn thuần từ chương trình đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao.

Tại hội thảo, TS. Cường đã phân tích về tác động trực tiếp của mức độ tập trung doanh nghiệp lên phúc lợi của hộ gia đình Việt Nam. Kêt quả chỉ ra rằng mức độ tập trung của doanh nghiệp góp phần thức đẩy hộ gia đình chuyển từ khu vực phi chính thức sang chính thức. Sự tập trung của doanh nghiệp nghiệp có ảnh hưởng lên chi tiêu bình quân đầu người cao hơn đối với hộ gia đình có chủ hộ là nam, trẻ và có học vấn. Các hộ gia đình nông thôn và không có đất canh tác nông nghiệp hưởng lợi từ sự tập trung của doanh nghiệp nhiều hơn các hộ gia đình thành thị và có đất canh tác.

Nghiên cứu của TS. Hưởng phân tích vai trò của gia tăng cạnh tranh từ hàng nhập khẩu lên nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong nước. Nghiên cứu cho thấy cạnh tranh từ hàng nhập khẩu làm giảm nhu cầu tuyển dụng ở tất cả các doanh nghiệp ở nhiều trình độ công nghệ khác nhau. Nghiên cứu này đồng thời cũng chỉ ra rằng các nghiên cứu trước ở cấp ngành có thể có sai lệch vì không kiểm soát được sự nội sinh của doanh nghiệp.

Sau mỗi phần trình bày, diễn giả các đại biểu thảo luận sâu hơn về các chủ đề được trình bày. Đặc biệt, các đại biểu Philippines với kinh nghiệm thực tiễn của mình cũng đã đưa ra những góp ý của mình cho các diễn giả.

Một số hình ảnh về hội thảo:

GS. TS Trần Thọ Đạt phát biểu khai mạc hội thảo

TS. Nguyễn Việt Cường trình bày tham luận “Sự liên hệ giữa mức độ tập trung của doanh nghiệp và giảm nghèo: Bằng chứng đầu tiên ở Việt Nam”

TS. Vũ Văn Hưởng trình bày tham luận “Gia tăng cạnh tranh từ hàng nhập khẩu có làm giảm nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong nước? Trường hợp của ngành sản xuất Việt Nam”

Đại biểu thảo luận sau bài tham luận


Bài liên quan

Sản Phẩm Liên Quan