Tuyển sinh

QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐỐI TƯỢNG PHẢI HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC TRƯỚC KHI THI TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC KTPT VIỆT NAM – HÀ LAN (MDE)

QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐỐI TƯỢNG PHẢI HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC TRƯỚC KHI THI TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC KTPT VIỆT NAM – HÀ LAN (MDE)

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1462/QĐ-ĐHKTQD                                                                                  

Đọc thêm

BUỔI GIỚI THIỆU THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015

BUỔI GIỚI THIỆU THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015

Để giúp học viên năm rõ hơn về nội dung và chương trình học trong khóa học chính thức cũng như cách làm bài thi để có kết quả tốt, Viện Chính sách Công và Quản lý sẽ tổ chức Buổi giới thiệu Chương trình MDE vào: - Thời gian: 18h30 Thứ Hai, ngày 16/11/2015 - Địa điểm: Phòng 4.5, Gác 4, Nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Kính mời các ứng viên và những ai quan tâm đến tham dự buổi giới

Đọc thêm

THỜI GIAN TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH MDE KHÓA 22 NĂM 2015

THỜI GIAN TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH MDE KHÓA 22 NĂM 2015

Thời gian tuyển sinh Chương trình MDE khóa 22 năm 2015: Thời gian nộp hồ sơ: Từ 1/12/2015 đến ngày 15/12/2015; Thời gian nhận phiếu báo dự thi và nộp lệ phí dự thi tại Văn phòng Viện Chính sách Công và Quản lý: Từ 22/12/2015 đến 24/12/2015 Thời gian ôn tập: Từ 16/11/2015 đến ngày 18/12/2015 Thời gian thi tuyển sinh: Cả ngày 26/12/2015, cụ thể:    + Buổi sáng: Môn Kinh tế học và tiếng

Đọc thêm
Page 4 of 41234