TS. Lê Đặng Trung, Cựu học viên MDE khóa 9, Tổng giám đốc RTAnalytics, tác giả sáng kiến PAPI

Thời gian đăng : 30/09/16 - 7:15

TS. Lê Đặng Trung – Cựu học viên MDE khóa 9,  hành trình từ World Bank, UNDP đến sáng kiến PAPI

TS. Lê Đặng Trung, Cựu hoc viên MDE khóa 9, đã có nhiều năm học tập, nghiên cứu và làm việc ở nước ngoài. Năm 2014 TS Trung trở về Việt Nam thực hiện ước mơ cháy bỏng lâu nay, ứng dụng công nghệ vào công tác khảo sát phân tích thống kê hiện đại. TS. Lê Đặng Trung hiện là Tổng giám đốc công ty RTAnalytics, tác giả sáng kiến PAPI – thành công trong việc rút ngắn thời gian (khoảng 10 lần so với trước kia) để xử lý số liệu  các chỉ số PAPI (gọi tắt theo tên tiếng Anh) – Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh  đã được xây dựng và thực hiện từ năm 2009.

Mới thành lập từ năm 2014, Công ty RTAnalytics đã phát triển mạnh, cung cấp cho nhiều nước trên thế giới công cụ quản lý quy trình và quản lý khảo sát, điều tra thực địa qui mô quốc gia.

Xem thêm thông tin về TS Lê Đặng Trung tại: http://nhipcaudautu.vn/the-gioi/hoat-dong-kieu-bao/ts-le-dang-trung-va-hanh-trinh-tu-world-bank-undp-den-papi-3316178/

Viện Chính sách Công và Quản lý xin được chúc mừng TS. Lê Đặng Trung và Công ty của Anh!

 

Sản Phẩm Liên Quan