Tin tức và sự kiện

Tác động của di cư đến phúc lợi hộ gia đình, nghèo và bất bình đẳng ở Việt Nam

no_thumb

Tiêu đề: Tác động của di cư đến phúc lợi hộ gia đình, nghèo và bất bình đẳng ở Việt Nam Trình bày: TS. Nguyễn Việt Cường, Nghiên cứu viên, Viện CSC & QL, ĐH KTQD Tác giả: Nguyễn Việt Cường; Marrit Van den Berg; và Robert Lensink Thời gian và địa điểm: 18:30-19:45 ngày 14/3/2011, D301 ĐH KTQD   Tóm tắt nội dung:   Di cư đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nghèo và giảm bất

Đọc thêm
Page 5 of 512345