Tin tức và sự kiện

Tác động chính sách của Hàn Quốc đến sự phát triển khu vực nông thôn và ứng dụng cho Việt Nam

no_thumb

Tiêu đề: Tác động chính sách của Hàn Quốc đến sự phát triển khu vực nông thôn và ứng dụng cho Việt Nam Trình bày: GS. Dr. Ryu Serching, Trường Đại học Kon-Kuk, Hàn Quốc Tác giả: GS. Dr. Ryu Serching Thời gian và địa điểm: 09:30 – 11:30 ngày 16/2/2012, Gác 2, Nhà 10, ĐH KTQD   Tóm tắt nội dung:   Hội thảo thảo luận về các vấn đề: 1 - Ý nghĩa của “Phong trào Làng

Đọc thêm

Microfinance in Viet Nam: Fact Diagnostics and Policy Implications

no_thumb

Title: Microfinance in Viet Nam: Fact Diagnostics and Policy Implications Spearker: Dr. Lê Thanh Tâm, Faculty of Banking and Finance, NEU Writer:      Dr. Lê Thanh Tâm Time and location: 14:00 – 15:30 ngày 3/6/2011, D301 ĐH KTQD   Abstract: Microfinance is the provision of financial services to the poor. It is widely used in developing countries where it is used as a mechanism to

Đọc thêm

Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu định lượng

no_thumb

Tiêu đề:Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu định lượng (Approaches in Qualitative Research) Trình bày: ThS. Matthew Thanh Tea, Oxford Institute of Ageing, University of Oxford Tác giả: ThS. Matthew Thanh Tea Thời gian và địa điểm: 18:30 – 21:00 ngày 25/5/2011, D301, Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội   Tóm tắt nội dung: Trao đổi các kinh nghiệm nghiên cứu định

Đọc thêm

Tác động của di cư đến phúc lợi hộ gia đình, nghèo và bất bình đẳng ở Việt Nam

no_thumb

Tiêu đề: Tác động của di cư đến phúc lợi hộ gia đình, nghèo và bất bình đẳng ở Việt Nam Trình bày: TS. Nguyễn Việt Cường, Nghiên cứu viên, Viện CSC & QL, ĐH KTQD Tác giả: Nguyễn Việt Cường; Marrit Van den Berg; và Robert Lensink Thời gian và địa điểm: 18:30-19:45 ngày 14/3/2011, D301 ĐH KTQD   Tóm tắt nội dung:   Di cư đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nghèo và giảm bất

Đọc thêm
Page 5 of 512345