Tin tức và sự kiện

Do Internal and International Remittances Matter to Health, Education and Labor of Children? The Case of Vietnam

Do Internal and International Remittances Matter to Health, Education and Labor of Children? The Case of Vietnam

The main objective of the paper is to examine the impact of internal and international remittances on education, health and labor of children aged from 6 to 14 in Vietnam. It also investigate whether this impact differs for different child groups including urban/rural, boys/girls, children of different ages. Introduction   The main objective of migration is to increase income and

Đọc thêm

Cash Transfers for the Most Vulnerable and Poor Elderly Groups in Viet Nam: An Ex-ante Impact Evaluation

Cash Transfers for the Most Vulnerable and Poor Elderly Groups in Viet Nam: An Ex-ante Impact Evaluation

In this research, we will examine how social security, especially pensions and social allowances, have played a role in reducing poverty for rural and ethnic minority elderly in Viet Nam, as well as provide further implications for promoting public policies on social security under expected aging population in coming decades. Abstract In this research, we will examine how social security,

Đọc thêm

Đánh giá triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi, 2010-2012

Đánh giá triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi, 2010-2012

Khái quát   Chăm sóc và phát huy vai trò của NCT nhằm từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT luôn là những định hướng chính sách mà Đảng và Chính phủ Việt Nam thực hiện trong mọi giai đoạn phát triển đất nước, kể cả những lúc khó khăn nhất. Một trong những việc cụ thể nhất là Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 6 vào ngày 23/11/2009 đã thông qua Luật Người cao tuổi theo (số

Đọc thêm

Impact of higher tobacco tax on employment in Vietnam

Impact of higher tobacco tax on employment in Vietnam

Abstract   General objective of the research is that provides evidence for policy makers on the impact of tobacco control efforts on employment.The Specific objectives of the research: (i) Estimating the number of jobs directly related to the tobacco sector, and (ii) Estimating the impact on total employment in Vietnam and employments in different industries under different tobacco

Đọc thêm

Đánh giá tác động của việc cải thiện giám sát hoạt động quản lý công đến chất lượng dịch vụ công bằng số liệu PAPI

Đánh giá tác động của việc cải thiện giám sát hoạt động quản lý công đến chất lượng dịch vụ công bằng số liệu PAPI

Khái quát   Using the PAPI data, this study aims to investigate the effect of supervision and monitoring of local governance on the governance quality and public service delivery. . There are two main research questions that the study aims to answers: (i) To what extent do the supervision and monitoring of local governance by PAPI strengthen local governance? (ii) To what extent do the

Đọc thêm

Action Research Study on Households Informal Disbursements for Education in Vietnam (HIDE)

Action Research Study on Households Informal Disbursements for Education in Vietnam (HIDE)

Abstract   The global objective of the study is to support a better informed policy dialogue among education stakeholders on parental payments for basic education services. The study is to lay a foundation for an agenda for reform including: An improved transparency and accountability on the cost-recovery and cost-sharing mechanisms (socialization policy) for the education public

Đọc thêm

Vấn đề sức khỏe và sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi ở nông thôn Việt Nam

Vấn đề sức khỏe và sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi ở nông thôn Việt Nam

Khái quát   Dự báo dân số của TCTK (2011) cho thấy dân số Việt Nam chuyển từ ngưỡng ‘bắt đầu già’ sang ngưỡng ‘già’ chỉ trong vòng 20 năm (từ 2017 đến 2037) – thời gian ngắn hơn so với nhiều nước có thu nhập và trình độ phát triển cao hơn như Nhật Bản và Thái Lan (tương ứng 26 năm và 22 năm) – những nước được coi là có tốc độ già hoá dân số nhanh nhất khu vực.   Trong bối cảnh nền kinh

Đọc thêm

Quản lý nợ công và tính bền vững ở Việt Nam: Quá khứ, hiện tại và tương lai

Quản lý nợ công và tính bền vững ở Việt Nam: Quá khứ, hiện tại và tương lai

Giới thiệu   Kinh tế Việt Nam đang trải qua những năm tháng được coi là rất khó khăn kể từ khi bắt đầu đổi mới vào những năm đầu thập niên 1990. Tăng trưởng kinh tế đã liên tục suy giảm, từ mức trên 7,6% trong giai đoạn 2000-2007, xuống còn xấp xỉ 6,0% trong giai đoạn 2008-2011. Trong khi đó, tỉ lệ lạm phát liên tục ở mức cao, trung bình lên tới hơn 14% mỗi năm trong vòng 5 năm qua.

Đọc thêm

Biến đổi dân số và sự công bằng, bền vững tài chính các hệ thống hưu trí ở Đông Á và Đông Nam Á

no_thumb

Vào hồi 10:00 – 11:30, sáng thứ Sáu, ngày 7 tháng 9 năm 2012, Viện Chính sách Công và Quản lý sẽ tổ chức Hội thảo số 9 trong chuỗi Hội thảo định kỳ Quản lý và Chính sách. Hội thảo lần này nhằm giới thiệu về hai cuốn sách do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Nhà Xuất bản Routledge đồng xuất bản.   Cuốn sách thứ nhất trình bày về thiết kế, thực hiện và các kết quả cũng như thách thức

Đọc thêm

Sự đa dạng của thị trường lao động và hệ thống an sinh xã hội ở các nước Đông Á: Giải quyết những rào cản cho việc làm khu vực phi chính thức

no_thumb

Tóm tắt nội dung: Hội thảo thảo luận về vấn đề thị trường lao động, vấn đề thất nghiệp và cách thức tổ chức hệ thống an sinh xã hội ở các nước Đông Á. Từ thực tế suy giảm và suy thoái kinh tế tại các nước này trong những năm gần đây tác động đến thất nghiệp, TS. Yasuhiro Kamimura đề xuất một mô hình an sinh xã hội nhằm giải quyết các rào cản về việc làm của khu vực phi chính thức – khu vực còn

Đọc thêm
Page 4 of 512345