Thư viện

Đô thị mới: Tiến tới đô thị loại 2 tiến bộ

Đô thị mới: Tiến tới đô thị loại 2 tiến bộ

Tác giả: Sita Sumrit, Giang Thanh Long, Subatra Jayaraj, Witchaya Pruecksamars, Daphna Beerdsen, Arthit Suriyawongkulul, Brian Roberts, John Taylor, Eric C. Thompson Biên tập: Jorge Carrillo Rodriguez Nhà xuất bản: Oxfam for Asia Development Dialogue Năm xuất bản: 2014 Ngôn ngữ: Tiếng Anh Chủ đề: Đô thị hóa, châu Á Quá trình phát triển của các nước châu Á đang có sự thay đổi toàn diện. Với

Đọc thêm

Kinh tế lượng ứng dụng: Phân tích chuỗi thời gian

Kinh tế lượng ứng dụng: Phân tích chuỗi thời gian

Tác giả : TS. Phạm Thế Anh Nhà xuất bản : Lao Động Năm xuất bản : 2013 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Số trang : 139 uốn sách này được biên soạn dựa trên bài giảng chi tiết của môn học “Kinh tế lượng ứng dụng” mà tác giả giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế học của trường Đại học Kinh tế Quốc dân kể từ năm 2008. Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những khái niệm và kĩ thuật cơ bản liên quan đến

Đọc thêm

Nợ công và tính bền vững ở Việt Nam: Quá khứ, hiện tại và tương lai

Nợ công và tính bền vững ở Việt Nam: Quá khứ, hiện tại và tương lai

Tác giả : TS. Phạm Thế Anh Nhà xuất bản : Tri Thức Năm xuất bản : 2013 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Chủ đề : Nợ công Phân loại : 2013-IPPM-B002 Từ khóa : nợ công, tính bền vững, Việt Nam Nghiên cứu “Nợ công và tính bền vững ở Việt Nam: Quá khứ, hiện tại và tương lai” thực hiện bởi nhóm nghiên cứu của Viện Chính sách Công và Quản lý (IPPM), trường Đại học Kinh tế Quốc dân do TS.

Đọc thêm

Tận dụng cơ hội dân số vàng ở Việt Nam: Cơ hội, thách thức và các gợi ý chính sách

Tận dụng cơ hội dân số vàng ở Việt Nam: Cơ hội, thách thức và các gợi ý chính sách

Tác giả : TS. Giang Thanh Long Nhà xuất bản : Quỹ Dân số Liên hợp quốc Năm xuất bản : 2011 Ngôn ngữ : Tiếng Anh Chủ đề : Kinh tế phát triển Phân loại : IPPM-B2011-002 Từ khóa : chất lượng dân số, việc làm, giáo dục và đào tạo, cơ cấu dân số vàng, an sinh xã hội   Số liệu thống kê và dự báo dân số của Liên hợp quốc (2008) cho thấy cơ hội dân số ‘vàng’ ở Việt Nam bắt đầu từ năm

Đọc thêm

Vượt qua bẫy thu nhập trung bình: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

Vượt qua bẫy thu nhập trung bình: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

Tác giả : TS. Giang Thanh Long và TS. Lê Hà Thanh Nhà xuất bản : Giao thông Vận tải Năm xuất bản : 2010 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Chủ đề : Kinh tế phát triển Phân loại : IPPM-B2010-001 Từ khóa : bẫy thu nhập trung bình, bất bình đẳng thu nhập, già hóa dân số, Việt Nam Cuốn sách này bao gồm sáu bài viết với các nội dung đa dạng về các khía cạnh phát triển của Việt Nam liên quan đến “bẫy thu

Đọc thêm

Già hoá dân số và người cao tuổi ở Việt Nam: Thực trạng, dự báo và một số khuyến nghị chính sách

Già hoá dân số và người cao tuổi ở Việt Nam: Thực trạng, dự báo và một số khuyến nghị chính sách

Tác giả : TS. Giang Thanh Long Nhà xuất bản : Quỹ Dân số Liên hợp quốc Năm xuất bản : 2011 Ngôn ngữ : Tiếng Anh Chủ đề : Kinh tế phát triển Phân loại : IPPM-B2011-003 Từ khóa : già hóa dân số, người cao tuổi, quá độ dân số, xu hướng nhân khẩu học, Việt Nam Số liệu thống kê dân số cho thấy Việt Nam đang ở cuối của thời kỳ ‘quá độ dân số’ với ba đặc trưng rõ rệt, đó là tỷ suất sinh giảm, tỷ

Đọc thêm

Già hóa thế kỷ 21: Thành tựu và thách thức

Già hóa thế kỷ 21: Thành tựu và thách thức

Tác giả : Nhóm nghiên cứu, Quỹ Dân số LHQ Nhà xuất bản : Quỹ Dân số Liên hợp quốc Năm xuất bản : 2011 Ngôn ngữ : Tiếng Anh Chủ đề : Kinh tế phát triển Báo cáo này là sản phẩm của quá trình hợp tác của hơn 20 cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực già hóa dân số. Báo cáo phân tích thực trạng của người cao tuổi và rà soát tiến độ thực hiện các chính sách

Đọc thêm

Tận dụng cơ hội dân số vàng ở Việt Nam: Cơ hội, thách thức và các gợi ý chính sách

Tận dụng cơ hội dân số vàng ở Việt Nam: Cơ hội, thách thức và các gợi ý chính sách

Tác giả : TS. Giang Thanh Long Nhà xuất bản : Quỹ Dân số Liên hợp quốc Năm xuất bản : 2011 Ngôn ngữ : Tiếng Anh Chủ đề : Kinh tế phát triển Số liệu thống kê và dự báo dân số của Liên hợp quốc (2008) cho thấy cơ hội dân số ‘vàng’ ở Việt Nam bắt đầu từ năm 2010 và sẽ kéo dài trong khoảng 30 năm. Đây thực sự là cơ hội ‘vàng’ để Việt Nam đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, sử

Đọc thêm

Các chỉ số về thanh niên Việt Nam – Nhìn từ Tổng điều tra DS & Nhà ở năm 2009

Các chỉ số về thanh niên Việt Nam – Nhìn từ Tổng điều tra DS & Nhà ở năm 2009

Nhà xuất bản : Quỹ Dân số Liên hợp quốc Năm xuất bản : 2011 Ngôn ngữ : Tiếng Anh Chủ đề : Kinh tế phát triển Phân loại : IPPM-B2011-001 Từ khóa : điều tra dân số và nhà ở, việc làm thanh niên, thanh niên, Việt Nam Ở mọi quốc gia, thanh niên có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế và xã hội bền vững. Dân số trẻ bước vào độ tuổi lao động được trang bị đầy đủ kỹ năng và năng

Đọc thêm

Già hoá dân số trong thế kỷ 21: Một niềm vui – Một thách thức

Già hoá dân số trong thế kỷ 21: Một niềm vui – Một thách thức

Nhà xuất bản : UNFPA and HAI Năm xuất bản : 2012 Ngôn ngữ : Tiếng Anh Chủ đề : Kinh tế phát triển Phân loại : IPPM-B00002 Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) và Tổ chức hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế (HAI) cùng với nhiều cơ quan, tổ chức vừa cho ra mắt một báo cáo quan trọng về già hoá dân số và tình hình đời sống của người cao tuổi. Báo cáo có tên gọi Già hoá dân số trong thế kỷ 21: Một niềm vui – Một

Đọc thêm
Page 1 of 212