Thông báo

Thông báo tuyển sinh Khóa học: Mô hình số liệu chuỗi thời gian trong phân tích và dự báo

Thông báo tuyển sinh Khóa học: Mô hình số liệu chuỗi thời gian trong phân tích và dự báo

Mục tiêu khóa học: nhằm cung cấp cho người học kiến thức hiện đại và kỹ năng thực hành trong phân tích và dự báo kinh tế - tài chính sử dụng số liệu chuỗi thời gian. Điều kiện tham dự:  Người học cần có kiến thức cơ bản về mô hình hồi quy Phương pháp học Lý thuyết kết hợp với thực hành máy tính Vận dụng trên các ví dụ thực tiễn Thảo luận – trao đổi Kết quả dự kiến: Sau khóa học,

Đọc thêm
Page 5 of 512345