Thông báo về nộp đề cương luận văn khóa 21

Thời gian đăng : 21/06/15 - 7:21

Kính gửi: Học viên Khóa 21

Viện Chính sách Công và Quản lý thông báo tới các học viên MDE 21 các nội dung sau

I.                   Nội dung Đề cương luận văn

Đề cương luận văn (Thesis Design – Viết tắt là TD) phải chỉ ra được những nội dung sau:

–        Chủ đề nghiên cứu

–        Các câu hỏi nghiên cứu sẽ được trả lời

–        Phương pháp nghiên cứu

–        Số liệu sử dụng

–        Danh mục tài liệu tham khảo chính

–        Cấu trúc của luận văn

–        Thời gian và tiến độ thực hiện

–        Cam kết về đề tài là không trùng lặp so với đề tài của các khóa trước

II.               Cách thức và hạn nộp TD 

2.1.           Cách thức

Học viên nộp 01 bản TD kèm Matrix về Tổng quan nghiên cứu (Matrix for Literature review) qua Điều phối Chương trình theo một trong hai hình thức:

(1)  Bằng bản CỨNG có xác nhận của người hướng dẫn vào trang bìa TD.

(2)  Bằng bản MỀM có xác nhận của người hướng dẫn qua email.

2.2.           Hạn chót:

Thứ 3, ngày 30/6/2015

Các học viên không tuân thủ đúng cách thức và thời hạn trên, nếu không có lý do chính đáng (giải trình bằng văn bản), Viện sẽ không tiếp nhận các TD trễ hạn, đồng thời không làm quyết định trình ký hiệu trưởng giao đề tài và người hướng dẫn khoa học. Học viên được coi là không hoàn thành chương trình MDE.

 

 

Các lưu ý:

–         Học viên nộp TD và Matrix Tổng quan nghiên cứu bằng bản word theo mẫu:http://vi/tinmde/thong-bao-ve-cac-mau-giay-to-cua-dao-tao-trinh-do-thac-sy-chuong-trinh-mde

–         Đặt tên TD theo cách thức:MDE21_TD4IPPM_Họ và tên LV_Năm tháng ngày nộp TD. VD: MDE21_TD4IPPM_NVThuy-20150318

Trân trọng thông báo!

VIỆN TRƯỞNG

 PGS. TS. GIANG THANH LONG

 

Sản Phẩm Liên Quan