Thông báo về lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Chương trình Thạc sỹ Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan, Hà Nội

Thời gian đăng : 11/05/15 - 4:20

Được phép của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Chính sách Công và Quản lý tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam- Hà Lan (Chương trình MDE).

 

Xin trân trọng kính mời các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, cộng tác viên, cựu học viên và học viên đã và đang công tác, giảng dạy, học tập tại Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan về dự Lễ kỷ niệm.

 

Thông tin cụ thể như sau:

Sản Phẩm Liên Quan