QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐỐI TƯỢNG PHẢI HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC TRƯỚC KHI THI TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC KTPT VIỆT NAM – HÀ LAN (MDE)

Thời gian đăng : 20/11/15 - 9:32

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1462/QĐ-ĐHKTQD                                                                                                                                        Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

QUY ĐỊNH

TỔ CHỨC LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC DỰ THI

CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC KINH TẾ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – HÀ LAN

1. Mục đích

Nhằm bổ sung kiến thức cho các thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan nhưng tốt nghiệp đại học các ngành không thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh và quản lý kinh tế.

2. Đối tượng phải học bổ sung kiến thức:

Tất cả thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học không thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh và quản lý kinh tế.

3. Các môn học

 • Kinh tế học Vi mô
 • Kinh tế học Vĩ mô
 • Kinh tế Phát triển

4. Đội ngũ giảng viên

Giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

5. Thời gian học

 • Thời lượng một môn học bổ sung kiến thức: 5 tiết/buổi x 6 buổi = 30 tiết.
 • Học các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Sáu: bắt đầu từ 18h00 đến 21h00 và thứ Bảy hoặc Chủ Nhật: bắt đầu từ 8h00 đến 11h00 hàng tuần.

6. Địa điểm học:

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đường Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

7. Đơn vị tổ chức

Viện Chính sách Công và Quản lý, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

8. Lệ phí

400.000đ/môn học x 3 môn =1. 200.000 đồng (Một triệu hai trăm nghìn đồng).

9. Chứng nhận hoàn thành

Viện Đào tạo Sau đại học cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức nếu thí sinh đạt yêu cầu các môn học. Chứng chỉ có giá trị không quá 5 năm tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

 

Nơi nhận:
 • Các doanh nghiệp và tổ chức xã hội;
 • Các ứng viên và người quan tâm;
 • Lưu TH, Viện CSC & QL.

 

                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                           Đã ký

                                                                                                                                                 GS. TS. Trần Thọ Đạt

 

 

Ghi chú: Khối ngành Kinh tế, quản trị kinh doanh và quản lý kinh tế bậc đại học của trường Đại học KTQD bao gồm các chuyên ngành sau:

   I. Nhóm ngành Kinh tế và Quản lý : bao gồm các chuyên ngành sau:

 • 1- Kinh tế đầu tư
 • 2- Kinh tế bảo hiểm
 • 3- Quản lý kinh tế
 • 4- Kinh tế phát triển
 • 5- Kế hoạch
 • 6- Kinh tế quốc tế
 • 7- Kinh tế lao động
 • 8- Kinh tế – Quản lý tài nguyên và môi trường
 • 9- Kinh tế và Quản lý đô thị
 • 10- Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • 11- Kinh tế và Quản lý địa chính
 • 12- Kinh tế và Quản lý công
 • 13- Thống kê kinh tế xã hội
 • 14- Toán kinh  tế
 • 15- Toán tài chính
 • 16- Hệ thống thông tin quản lý
 • 17- Tin học Kinh tế

   II. Nhóm ngành Quản trị kinh doanh bao gồm các chuyên ngành sau:

 • 1- Ngân hàng
 • 2- Tài chính doanh nghiệp
 • 3- Tài chính công
 • 4- Kế toán tổng hợp
 • 5- Kiểm toán
 • 6- Quản trị kinh doanh thương mại
 • 7- Thương mại quốc tế
 • 8- Quản trị kinh doanh tổng hợp
 • 9- Quản trị kinh doanh bất động sản
 • 10- Thẩm định giá
 • 11- Quản trị quảng cáo
 • 12- Marketing
 • 13- Quản trị kinh doanh quốc tế
 • 14- Quản trị nhân lực
 • 15- Quản trị kinh doanh lữ hành và du lịch
 • 16- Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn
 • 17- Quản trị kinh doanh chất lượng
 • 18- Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng
 • 19- Thống kê kinh doanh                   
 •    Chi chú: Do thời gian Thông báo đợt tuyển sinh năm 2015 đến khi thi ngắn, nên Viện Chính sách Công và Quản lý không tổ chức lớp ôn thi nhưng sẽ tổ chức buổi hệ thống kiến thức và hướng dẫn cách làm bài thi cho thí sinh dự thi trước ngày thi 1 tuần.    

Sản Phẩm Liên Quan