Thông báo Quyết định và Danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan, Đợt 1 năm 2016

Thời gian đăng : 13/07/16 - 7:55

Thông báo Quyết định và Danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan, Đợt 1 năm 2016

Viện Chính sách Công và Quản lý, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng thông báo Quyết định và Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan, Đợt 1 năm 2016 (Hội đồng thi ngày 25, 26/06/2016) ở file đính kèm.

MDE23- QD trung tuyen dot 1

Để tạo cơ hội thuận lợi cho ác ứng viên có nhu cầu học cao học trong năm 2016, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tổ chức thi tuyển sinh đợt 2, Chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan (gọi tắt là Chương trình MDE) – dự kiến vào 22,23/10/2016. Chi tiết Thông báo tuyển sinh Chương trình MDE , đợt 2 năm 2016 sẽ được gửi vào cuối tháng 7 năm 2016.

Trân trọng thông báo!

 

Chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan

Sản Phẩm Liên Quan