Thông báo Danh sách trúng tuyển Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan, Đợt 2 năm 2016

Thời gian đăng : 01/11/16 - 7:23

Thông báo Quyết định và Danh sách thí sinh trúng tuyển Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan, Đợt 2 năm 2016

Viện Chính sách Công và Quản lý (IPPM), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) trân trọng thông báo Quyết định và Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan, Đợt 2 năm 2016 (Hội đồng thi ngày 22, 23/10/2016) ở file đính kèm dưới đây:

mde23-2_qd-trung-tuyen

Để tạo cơ hội thuận lợi cho ác ứng viên có nhu cầu học cao học, hàng năm Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tổ chức thi tuyển sinh Chương trình Cao học KTPT Việt Nam – Hà Lan (gọi tắt là Chương trình MDE) thành 2 đợt thi: đợt 1 thi tuyển vào cuối tháng 6, đợt 2 thi tuyển vào cuối tháng 10.

Chi tiết Thông báo tuyển sinh Chương trình MDE năm 2017 sẽ được đăng trên website của IPPM và của NEU dự kiến như sau

- Đợt 1: Đầu tháng 12 năm 2016

- Đợt 2: Cuối tháng 6 năm 2017

Trân trọng thông báo!

 

Sản Phẩm Liên Quan