Sức khỏe và chăm sóc người cao tuổi

Thời gian đăng : 24/06/15 - 3:05

Viện CSC&QL là đơn vị đại diện cho 8 nước thực hiện đề tài về sức khỏe và chăm sóc người cao tuổi do Quỹ SHAPE-SEA tài trợ

 

Ngày 20/6/2015, Quỹ SHAPE-SEA có trụ sở tại ĐH Tổng hợp Mahidol (Thái Lan) đã thông báo tài trợ cho một nghiên cứu về sức khỏe và chăm sóc người cao tuổi ở khu vực Đông Nam Á. Đây là nghiên cứu được đề xuất bởi nhóm các nhà nghiên cứu ở 8 nước Đông Nam Á (gồm có Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam). Đây là nhóm nghiên cứu gồm những chuyên gia hàng đầu khu vực về lĩnh vực già hóa dân số và chính sách an sinh xã hội. PGS. TS. Giang Thanh Long, Viện trưởng Viện Chính sách Công và Quản lý, là đại diện cho nhóm nghiên cứu của Việt Nam và là Trưởng nhóm nghiên cứu của toàn bộ Dự án này.

Mục tiêu của Dự án nghiên cứu này là đánh giá thực trạng sức khỏe và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở 8 nước đã nêu. Phân tích định tính và định lượng sẽ được tiến hành nhằm cung cấp các bằng chứng cụ thể, khoa học cho chính sách ở các nước. Sản phẩm dự kiến của Dự án là một cuốn sách chuyên khảo tổng hợp các phân tích cũng như một loạt các ‘Tóm tắt chính sách’ (Policy Brief) về vấn đề này cho từng nước.

Dự án sẽ được thực hiện trong 2 năm, từ 7/2015 đến 6/2017. Các hoạt động của Dự án này sẽ được cập nhật và chia sẻ với các cơ quan, ban, ngành có liên quan ở Việt Nam.

Sản Phẩm Liên Quan