Sản phẩm

Tận dụng cơ hội dân số vàng ở Việt Nam: Cơ hội, thách thức và các gợi ý chính sách

Tận dụng cơ hội dân số vàng ở Việt Nam: Cơ hội, thách thức và các gợi ý chính sách

Tác giả : TS. Giang Thanh Long Nhà xuất bản : Quỹ Dân số Liên hợp quốc Năm xuất bản : 2011 Ngôn ngữ : Tiếng Anh Chủ đề : Kinh tế phát triển Số liệu thống kê và dự báo dân số của Liên hợp quốc (2008) cho thấy cơ hội dân số ‘vàng’ ở Việt Nam bắt đầu từ năm 2010 và sẽ kéo dài trong khoảng 30 năm. Đây thực sự là cơ hội ‘vàng’ để Việt Nam đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, sử

Đọc thêm

Các chỉ số về thanh niên Việt Nam – Nhìn từ Tổng điều tra DS & Nhà ở năm 2009

Các chỉ số về thanh niên Việt Nam – Nhìn từ Tổng điều tra DS & Nhà ở năm 2009

Nhà xuất bản : Quỹ Dân số Liên hợp quốc Năm xuất bản : 2011 Ngôn ngữ : Tiếng Anh Chủ đề : Kinh tế phát triển Phân loại : IPPM-B2011-001 Từ khóa : điều tra dân số và nhà ở, việc làm thanh niên, thanh niên, Việt Nam Ở mọi quốc gia, thanh niên có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế và xã hội bền vững. Dân số trẻ bước vào độ tuổi lao động được trang bị đầy đủ kỹ năng và năng

Đọc thêm

10th Anniversary of MDE Essay Competition

10th Anniversary of MDE Essay Competition

Nhà xuất bản : Kinh tế Quốc dân Năm xuất bản : 2004 Ngôn ngữ : Vietnamese Chủ đề : Anniversary of MDE Phân loại : IPPM-2004-E001   10th Anniversary of MDE Essay Competition sponsored by New Zealand Embassy in Hanoi has been completed. Prizes have been awarded for 8 winners in the MDE's Evening 26 November 2004. The first prize at value of 2500000VND for Nguyen Hoai An. The second prize

Đọc thêm

Già hoá dân số trong thế kỷ 21: Một niềm vui – Một thách thức

Già hoá dân số trong thế kỷ 21: Một niềm vui – Một thách thức

Nhà xuất bản : UNFPA and HAI Năm xuất bản : 2012 Ngôn ngữ : Tiếng Anh Chủ đề : Kinh tế phát triển Phân loại : IPPM-B00002 Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) và Tổ chức hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế (HAI) cùng với nhiều cơ quan, tổ chức vừa cho ra mắt một báo cáo quan trọng về già hoá dân số và tình hình đời sống của người cao tuổi. Báo cáo có tên gọi Già hoá dân số trong thế kỷ 21: Một niềm vui – Một

Đọc thêm

Impact of population’s age-structure changes on economic growth – Estimates using National Transfer Account (NTA) approach

Impact of population’s age-structure changes on economic growth – Estimates using National Transfer Account (NTA) approach

Introduction   The impacts of age-structure changes on economic growth and development can be explained by life-time patterns of saving, consumption and income of the people. A number of studies have pointed out that age-structure changes also have significant influences on human capital accumulation, which is a factor impacting the long-term economic growth.   Viet Nam is

Đọc thêm

Developing Management and Leadership Skills for Women’s Managers in Less-Developed Central Provinces of Vietnam

Developing Management and Leadership Skills for Women’s Managers in Less-Developed Central Provinces of Vietnam

Introduction   Promoting gender equality has been one of the priorities in the socio-economic development of Vietnam. Women’s contribution to the success of the reform has been well recognized by the Party and the Government. In the last years, women accounted for 33% of the parliament members, 25% of the top management in business, but only 1.6% of the provincial, district and commune

Đọc thêm

Developing Management and Leadership Skills for Women’s Managers in Less-Developed Central Provinces of Vietnam

no_thumb

Introduction   Promoting gender equality has been one of the priorities in the socio-economic development of Vietnam. Women’s contribution to the success of the reform has been well recognized by the Party and the Government. In the last years, women accounted for 33% of the parliament members, 25% of the top management in business, but only 1.6% of the provincial, district and commune

Đọc thêm

Special Edition of Journal

no_thumb

Nhà xuất bản : Kinh tế Quốc dân Năm xuất bản : 2004 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Phân loại : IPPM-2004-2001 Special Edition of Journal "Economics & Development" has been publishing to celebrate 10th MDE's Anniversary. 12 academic papers from MDE's students and lecturers were selected for this edition.

Đọc thêm

Developing rural Vietnam

Developing rural Vietnam

Nhà xuất bản : ISS Năm xuất bản : 2004 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Chủ đề : Kinh tế phát triển Phân loại : IPPM-2004-B001 The MDE's Book "DEVELOPING RURAL VIETNAM" edited by Joost Burman, Adam McCarty and Scott Robertson consists of 8 studies in Rural and Sustainable Development done by MDE's Sudents has been published.

Đọc thêm
Page 2 of 212