Ông Lê Quang Mạnh, cựu học viên MDE khóa 1 được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng : 14/03/18 - 4:51

Thủ tướng Chính phủ ngày 12/3 đã ký quyết định bổ nhiệm nhân sự Thứ trưởng cho Bộ Kế hoạch và Đầu là ông Vũ Đại Thắng và ông Lê Quang Mạnh.

Ông Lê Quang Mạnh, Vụ trưởng Kinh tế địa phương và lãnh thổ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là cựu học viên Chương trình MDE khóa 1, vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cũng trong năm Mậu Tuất, Ông Nguyễn Phi Lân, cựu học viên MDE khóa 8 được bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Giám sát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Như vậy, hiện nay cựu học viên MDE đã có hai người giữ chức vụ cao trong Chính phủ là Ông Lê Quang Mạnh và Bà Nguyễn Thị Hồng (Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), cựu học viên khóa 4.

le-quang-manh-2041

 Viện Chính sách Công và Quản lý chúc mừng Ông Lê Quang Mạnh và Ông Nguyễn Phi Lân, chúc trong năm Mậu Tuất sẽ có nhiều học viên và cựu học viên của Chương trình MDE mang tin vui về sự thành công đến với Chương trình!

Sản Phẩm Liên Quan