Nợ công và tính bền vững ở Việt Nam: Quá khứ, hiện tại và tương lai

Thời gian đăng : 28/05/13 - 6:08

Tác giả : TS. Phạm Thế Anh

Nhà xuất bản : Tri Thức

Năm xuất bản : 2013

Ngôn ngữ : Tiếng Việt

Chủ đề : Nợ công

Phân loại : 2013-IPPM-B002

Từ khóa : nợ công, tính bền vững, Việt Nam

Nghiên cứu “Nợ công và tính bền vững ở Việt Nam: Quá khứ, hiện tại và tương lai” thực hiện bởi nhóm nghiên cứu của Viện Chính sách Công và Quản lý (IPPM), trường Đại học Kinh tế Quốc dân do TS. Phạm Thế Anh làm trưởng nhóm đã chính thức được xuất bản.

Đây là báo cáo nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô” của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tài trợ. Mục tiêu của báo cáo này là nhằm nhận diện các rủi ro và thách thức trong việc giám sát và quản lý nợ công. Nghiên cứu bao gồm các nội dung cụ thể như: xem xét kinh nghiệm quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, phân tích thực trạng và những tác động tiêu cực của thâm hụt tài khóa và nợ công tăng nhanh đối với các biến số vĩ mô, đánh giá rủi ro và tính bền vững của nợ công, dự báo nợ công Việt Nam theo những kịch bản kinh tế khác nhau và đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm nâng cao tính minh bạch, khả năng giám sát và quản lý nợ công theo hướng bền vững trong tương lai ở Việt Nam.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nghiên cứu này đến độc giả. Mọi phân tích trong nghiên cứu thể hiện quan điểm độc lập của nhóm tác giả và không phản ánh quan điểm của Ủy ban Kinh tế cũng như của Ban Quản lý Dự án.

Sản Phẩm Liên Quan