Nghiên cứu

Già hoá dân số và người cao tuổi ở Việt Nam: Thực trạng, dự báo và một số khuyến nghị chính sách

Già hoá dân số và người cao tuổi ở Việt Nam: Thực trạng, dự báo và một số khuyến nghị chính sách

Tác giả : TS. Giang Thanh Long Nhà xuất bản : Quỹ Dân số Liên hợp quốc Năm xuất bản : 2011 Ngôn ngữ : Tiếng Anh Chủ đề : Kinh tế phát triển Phân loại : IPPM-B2011-003 Từ khóa : già hóa dân số, người cao tuổi, quá độ dân số, xu hướng nhân khẩu học, Việt Nam Số liệu thống kê dân số cho thấy Việt Nam đang ở cuối của thời kỳ ‘quá độ dân số’ với ba đặc trưng rõ rệt, đó là tỷ suất sinh giảm, tỷ

Đọc thêm

Già hóa thế kỷ 21: Thành tựu và thách thức

Già hóa thế kỷ 21: Thành tựu và thách thức

Tác giả : Nhóm nghiên cứu, Quỹ Dân số LHQ Nhà xuất bản : Quỹ Dân số Liên hợp quốc Năm xuất bản : 2011 Ngôn ngữ : Tiếng Anh Chủ đề : Kinh tế phát triển Báo cáo này là sản phẩm của quá trình hợp tác của hơn 20 cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực già hóa dân số. Báo cáo phân tích thực trạng của người cao tuổi và rà soát tiến độ thực hiện các chính sách

Đọc thêm

Tận dụng cơ hội dân số vàng ở Việt Nam: Cơ hội, thách thức và các gợi ý chính sách

Tận dụng cơ hội dân số vàng ở Việt Nam: Cơ hội, thách thức và các gợi ý chính sách

Tác giả : TS. Giang Thanh Long Nhà xuất bản : Quỹ Dân số Liên hợp quốc Năm xuất bản : 2011 Ngôn ngữ : Tiếng Anh Chủ đề : Kinh tế phát triển Số liệu thống kê và dự báo dân số của Liên hợp quốc (2008) cho thấy cơ hội dân số ‘vàng’ ở Việt Nam bắt đầu từ năm 2010 và sẽ kéo dài trong khoảng 30 năm. Đây thực sự là cơ hội ‘vàng’ để Việt Nam đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, sử

Đọc thêm

Do Internal and International Remittances Matter to Health, Education and Labor of Children? The Case of Vietnam

Do Internal and International Remittances Matter to Health, Education and Labor of Children? The Case of Vietnam

The main objective of the paper is to examine the impact of internal and international remittances on education, health and labor of children aged from 6 to 14 in Vietnam. It also investigate whether this impact differs for different child groups including urban/rural, boys/girls, children of different ages. Introduction   The main objective of migration is to increase income and

Đọc thêm

Các chỉ số về thanh niên Việt Nam – Nhìn từ Tổng điều tra DS & Nhà ở năm 2009

Các chỉ số về thanh niên Việt Nam – Nhìn từ Tổng điều tra DS & Nhà ở năm 2009

Nhà xuất bản : Quỹ Dân số Liên hợp quốc Năm xuất bản : 2011 Ngôn ngữ : Tiếng Anh Chủ đề : Kinh tế phát triển Phân loại : IPPM-B2011-001 Từ khóa : điều tra dân số và nhà ở, việc làm thanh niên, thanh niên, Việt Nam Ở mọi quốc gia, thanh niên có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế và xã hội bền vững. Dân số trẻ bước vào độ tuổi lao động được trang bị đầy đủ kỹ năng và năng

Đọc thêm

Cash Transfers for the Most Vulnerable and Poor Elderly Groups in Viet Nam: An Ex-ante Impact Evaluation

Cash Transfers for the Most Vulnerable and Poor Elderly Groups in Viet Nam: An Ex-ante Impact Evaluation

In this research, we will examine how social security, especially pensions and social allowances, have played a role in reducing poverty for rural and ethnic minority elderly in Viet Nam, as well as provide further implications for promoting public policies on social security under expected aging population in coming decades. Abstract In this research, we will examine how social security,

Đọc thêm

Đánh giá triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi, 2010-2012

Đánh giá triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi, 2010-2012

Khái quát   Chăm sóc và phát huy vai trò của NCT nhằm từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT luôn là những định hướng chính sách mà Đảng và Chính phủ Việt Nam thực hiện trong mọi giai đoạn phát triển đất nước, kể cả những lúc khó khăn nhất. Một trong những việc cụ thể nhất là Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 6 vào ngày 23/11/2009 đã thông qua Luật Người cao tuổi theo (số

Đọc thêm

Impact of higher tobacco tax on employment in Vietnam

Impact of higher tobacco tax on employment in Vietnam

Abstract   General objective of the research is that provides evidence for policy makers on the impact of tobacco control efforts on employment.The Specific objectives of the research: (i) Estimating the number of jobs directly related to the tobacco sector, and (ii) Estimating the impact on total employment in Vietnam and employments in different industries under different tobacco

Đọc thêm

Đánh giá tác động của việc cải thiện giám sát hoạt động quản lý công đến chất lượng dịch vụ công bằng số liệu PAPI

Đánh giá tác động của việc cải thiện giám sát hoạt động quản lý công đến chất lượng dịch vụ công bằng số liệu PAPI

Khái quát   Using the PAPI data, this study aims to investigate the effect of supervision and monitoring of local governance on the governance quality and public service delivery. . There are two main research questions that the study aims to answers: (i) To what extent do the supervision and monitoring of local governance by PAPI strengthen local governance? (ii) To what extent do the

Đọc thêm

Action Research Study on Households Informal Disbursements for Education in Vietnam (HIDE)

Action Research Study on Households Informal Disbursements for Education in Vietnam (HIDE)

Abstract   The global objective of the study is to support a better informed policy dialogue among education stakeholders on parental payments for basic education services. The study is to lay a foundation for an agenda for reform including: An improved transparency and accountability on the cost-recovery and cost-sharing mechanisms (socialization policy) for the education public

Đọc thêm
Page 4 of 6« First...23456