Hội thảo: Một lưu ý về nghèo đói ở cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc Việt Nam

Thời gian đăng : 12/12/14 - 7:30

Ngày 11/12/2014, Viện Chính sách Công và Quản lý đã tổ chức hội thảo về sử dụng phương pháp định lượng trong phân tích về nghèo đói với nội dung “Một lưu ý về nghèo đói ở cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc Việt Nam”. Diễn giả của hội thảo là TS. Vũ Văn Hưởng, đến từ Học viện Tài chính. Tới dự hội thảo có các giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên của các trường đại học và đại diện Tổ chức hợp tác quốc tế Đức GIZ.

Theo TS. Hưởng, tình trạng nghèo đói ở Việt Nam nhìn chung đã được cải thiện đáng kể, nhưng giữa tỉ lệ nghèo của người Kinh và tỉ lệ nghèo của người dân tộc thiểu số vẫn còn có sự chênh lệch rất cao. Nghiên cứu của TS. Hưởng dùng mô hình logit và logit phân đoạn để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo đói ở cộng đồng dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc Việt Nam. Kết quả cho thấy các yếu tố hộ gia đình như tài sản cố định, giáo dục và việc làm phi nông nghiệp, cùng với các yếu tố cộng đồng như giao thông vận tải và bưu điện có tác dụng giảm nghèo đáng kể ở cả phạm vi và mức độ. Tuy nhiên, những yếu tố hộ gia đình và cộng đồng khác lại không ảnh hưởng được đến cả hai mặt phạm vi và mức độ của sự nghèo đói. Vì thế, cách tiếp cận bằng mô hình logit/probit trong đó chỉ kiểm tra yếu tố quyết định phạm vi nghèo đói có thể sẽ không phản ánh đầy đủ, hoặc thậm chí là bỏ qua, những tác động quan trọng của các yếu tố quyết định mức độ nghèo đói.

Sau bài trình bày, diễn giả và đại biểu thảo luận sâu hơn về tác động của các yếu tố tác động lên nghèo đói đã được nêu trong bài thuyết trình. Ngoài ra, các đại biểu cũng lưu ý đến vai trò của chính sách nhà nước trong việc tác động trực tiếp lên việc tăng hay giảm nghèo, hoặc gián tiếp thông qua các yếu tố đã được nêu trong bài thuyết trình.

2014-12-11_MotLuuY_01

Diễn giả và đại biểu thảo luận tại hội thảo

2014-12-11_MotLuuY_02

Viện Chính sách Công và Quản lý làm việc với đại diện Tổ chức hợp tác quốc tế Đức GIZ sau hội thảo

Sản Phẩm Liên Quan