PGS. TS Giang Thanh Long: “Thông tin vỡ quỹ BHXH chưa được hiểu chính xác!”

Thời gian đăng : 07/10/16 - 7:44

PGS. TS Giang Thanh Long: “Thông tin vỡ quỹ BHXH chưa được hiểu chính xác!”

Chiều ngày 6/10/2016, phóng viên báo điện tử Cafef – Kênh tin tức kinh tế, tài chính, thông tin chứng khoán của Việt Nam đã phỏng vấn PGS.TS. Giang ThanhLong, Viện trưởng Viện Chính sách Công và Quản lý tại văn phòng Viện về thực trạng Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) của Việt Nam hiện nay. PGS. TS. Giang Thanh Long là chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực an sinh xã hội. PGS Long đã có nhiều năm nghiên cứu thực tế ở trong và ngoài nước về chính sách bảo hiểm xã hội, già hóa dân số, các dịch vụ xã hội, trợ giúp xã hội, …

Quỹ BHXH là một bộ phận cốt lõi không thể thiếu được và có thể nói nó là vai trò quan trọng nhất trong hoạt động BHXH. Việc quản lý sử dụng quỹ BHXH (thu – chi quỹ BHXH) ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn tại và phát triển của quỹ BHXH, ảnh hưởng tới sự ổn định của chính sách BHXH. Công cụ quản lý vĩ mô quỹ BHXH chủ yếu và quan trọng nhất là hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH và pháp luật khác có liên quan được ban hành đầy đủ và thống nhất thực hiện trong toàn quốc.Tiếp đến là công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch, các nhiệm vụ, mục tiêu ngắn hạn và dài hạn về thu, chi quỹ BHXH, đầu tư tăng trưởng quỹ, cụ thể là nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH và thu các khoản đóng góp vào quỹ BHXH, công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH cho người lao động và thân nhân của họ giúp người lao động và gia đình họ khắc phục rủi ro, ổn định đời sống bảo đảm sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội bền vững đó là mục đích tối thượng của quỹ BHXH.

PGS. TS. Giang Thanh Long đã thông tin cho báo Cafef, thực trạng của Quỹ BHXH Việt Nam hiện nay tại chuyên mục Kin h tế vĩ mô: : http://cafef.vn/pgs-ts-giang-thanh-long-thong-tin-vo-quy-bhxh-chua-duoc-hieu-chinh-xac-20161007095206641.chn

Viện Chính sách Công và Quản lý

Sản Phẩm Liên Quan