Hợp tác nghiên cứu và xuất bản giữa Viện Chính sách Công & Quản lý và Viện Dân số và Các vấn đề xã hội

Thời gian đăng : 10/02/17 - 5:07

Hợp tác nghiên cứu và xuất bản giữa Viện Chính sách Công & Quản lý và Viện Dân số và Các vấn đề xã hội (cùng thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân)

Vào ngày 09 tháng 02 năm 2017, lãnh đạo hai Viện Chính sách Công & Quản lý và Viện Dân số và Các vấn đề xã hội đã có cuộc họp mặt trao đổi các hoạt động nghiên cứu và xuất bản trong năm 2017. Tham gia cuộc gặp có PGS. TS. Giang Thanh Long (Viện trưởng, Viện Chính sách Công & Quản lý), PGS. TS. Lưu Bích Ngọc (Viện trưởng, Viện Dân số và Các vấn đề xã hội) cùng TS. Piotr Obidziński (Nghiên cứu viên ngắn hạn người Ba Lan của Viện Dân số và Các vấn đề xã hội). Do có những chủ đề nghiên cứu khá tương đồng trong lĩnh vực dân số, an sinh xã hội… nên hai Viện đã có những trao đổi thiết thực về kế hoạch nghiên cứu và xuất bản phẩm về các lĩnh vực này. Đặc biệt, trong cuộc trao đổi, hai Viện thống nhất sẽ khởi động bằng nghiên cứu so sánh về già hoá dân số, sức khoẻ của người cao tuổi và vai trò của hệ thống bảo hiểm y tế của hai nước Ba Lan và Việt Nam. Ngoài ra, các hoạt động hội thảo thường kỳ và hội thảo chuyên sâu sẽ được hai Viện phối hợp tổ chức nhằm tăng cường chất lượng nghiên cứu cũng như mở rộng mạng lưới nghiên cứu về chính sách liên quan tới dân số và các vấn đề xã hội./.

a6-khoahoc

Đại diện hai Viện bàn bạc, trao đổi về các hoạt động hợp tác nghiên cứu và xuất bản

Sản Phẩm Liên Quan