Hội thảo về tác động của biến đổi nhân khẩu học tới phát triển kinh tế xã hội

Thời gian đăng : 07/11/14 - 3:40

Vào ngày 7/11/2014 tại Khách sạn Sông Hồng (tỉnh Vĩnh Phúc), Viện Chiến lược Phát triển (DSI) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) đã tổ chức hội thảo về vai trò của dân số trong phát triển kinh tế-xã hội. Đây là hội thảo tham vấn, trao đổi thông tin nghiên cứu về quan hệ dân số và phát triển nhằm xây dựng các bằng chứng cho báo cáo ‘Việt Nam 2035′ mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì.
PGS. TS. Giang Thanh Long, Viện trưởng, tham gia hội thảo và trình bày một báo cáo nghiên cứu đánh giá vai trò của lao động đến tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, PGS Long cùng nhóm nghiên cứu đã ước lượng năng suất lao động theo tuổi và ngành kinh tế để xem tác động của việc thay đổi cơ cấu tuổi dân số trong tương lai cũng như sự dịch chuyển lao động giữa các ngành có ảnh hưởng như thế nào tới năng suất lao động ở Việt Nam. Ngoài nội dụng này, PGS Long cũng chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế trong vấn đề mắc bẫy hoặc thoát bẫy thu nhập trung bình với các ví dụ tiêu biểu về Malaysia, Thái Lan và Hàn Quốc, trong đó lao động – mà cụ thể là năng suất lao động của các ngành mũi nhọn cũng như các ngành trong chuyển dịch lao động – có vai trò quan trọng.
Đại biểu tham dự Hội thảo cũng được nghe và thảo luận nhiều chủ đề khác như bất cân bằng giới tính khi sinh, di dân…
Kết luận Hội thảo, Chủ tịch đoàn cho rằng cần tiếp tục khai thác sâu hơn nữa các kết quả nghiên cứu này và mong muốn các nhà khoa học, nghiên cứu tiếp tục đóng góp cho Nhóm biên soạn báo cáo những kết quả khoa học và thiết thực về mặt chính sách.

Sản Phẩm Liên Quan