Hội thảo về định hướng mở rộng độ bao phủ của hệ thống bảo hiểm xã hội ở Việt Nam đến năm 2020

Thời gian đăng : 18/11/14 - 3:51

Vào ngày 17/11/2014, tại khách sạn Melia Hà Nội, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Hanns Seidel, CHLB Đức, đã tổ chức hội thảo Định hướng mở rộng độ bao phủ của hệ thống bảo hiểm xã hội ở Việt Nam đến năm 2020. Đến tham dự hội thảo có các đại biểu từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, Quỹ Hanns Seidel, cũng như từ các trường đại học và viện nghiên cứu.

PGS. TS Giang Thanh Long, Viện trưởng Viện Chính sách Công và Quản lý, tham gia hội thảo với bài trình bày “Mở rộng hệ thống hưu trí xã hội cho người  cao tuổi tại Việt Nam”. PGS Long nêu ý kiến rằng các phân tích về bảo hiểm xã hội nên được xem xét trong toàn thể bối cảnh an sinh xã hội, cùng với các yếu tố khác như bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và hưu trí xã hội. Kết quả nghiên cứu của PGS Long về hưu trí xã hội ở Việt Nam cho thấy tỷ lệ bao phủ của hệ thống hưu trí xã hội cho người cao tuổi trên 80 tuổi là khá cao, với mức độ rò rỉ chính sách thấp. Tuy nhiên, chỉ có một tỉ lệ nhỏ người cao tuổi từ 60 đến 79 tuổi nhận được tiền trợ cấp. PGS Long cho rằng cần phải có mô hình hệ thống hưu trí với chương trình trợ cấp xã hội phổ cập là nền tảng. Trong điều kiện ngân sách hạn hẹp của Việt Nam, PGS Long đề xuất rằng có thể bắt đầu bằng hệ thống phổ cập dựa trên điều kiện tuổi. Để minh chứng cho luận điểm của mình, PGS Long đưa ra 4 mô hình hệ thống hưu trí với các mức chi phí khác nhau để phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Ngoài ra, các diễn giả tham gia hội thảo còn trình bày về mức độ bao phủ của chính sách bảo hiểm xã hội, tăng cường tính tuân thủ pháp luật về tham gia bảo hiểm xã hội đối với khu vực phi chính thức, quy định về bảo hiểm xã hội cho người lao động Việt Nam đi lao động hợp đồng ở nước ngoài, mở rộng áp dụng bảo hiểm xã hội với lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam thông qua hiệp định hợp tác song phương, bảo hiểm xã hội dưới góc độ bình đẳng giới, kinh nghiệm về bảo hiểm xã hội trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Khai mạc hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

PGS. TS Giang Thanh Long trình bày tại hội thảo

Học giả nước ngoài tham gia thảo luận

PGS. TS Giang Thanh Long tham gia thảo luận

Sản Phẩm Liên Quan