Hội thảo An sinh xã hội ở Việt Nam: Hiện tại và tương lai

Thời gian đăng : 21/05/15 - 8:47

Từ ngày 18/05/2015 đến ngày 22/5/2015, đoàn nghiên cứu của Tổ chức Quốc tế Hỗ trợ Người cao tuổi (HelpAge International) cùng các cán bộ của Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào đã sang thăm Hà Nội để làm việc với một số tổ chức, cơ quan của Việt Nam nhằm trao đổi các vấn đề chính sách liên quan đến an sinh xã hội.

 

Từ ngày 18/05/2015 đến ngày 22/5/2015, đoàn nghiên cứu của Tổ chức Quốc tế Hỗ trợ Người cao tuổi (HelpAge International) cùng các cán bộ của Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào đã sang thăm Hà Nội để làm việc với một số tổ chức, cơ quan của Việt Nam nhằm trao đổi các vấn đề chính sách liên quan đến an sinh xã hội.

Sáng ngày 21/5/2015, sau khi được Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đón tiếp, đoàn đã dự hội thảo của PGS. TS. Giang Thanh Long về An sinh xã hội ở Việt Nam: Hiện tại và tương lai. Tới dự hội thảo, ngoài đoàn nghiên cứu của Tổ chức Quốc tế Hỗ trợ Người cao tuổi (HelpAge International) cùng các cán bộ của Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào, còn có các học viên Việt Nam và Philippines của khóa đào tạo ngắn hạn An sinh Xã hội Quốc tế ISPS.

Tại hội thảo, PGS. TS Giang Thanh Long đã tóm tắt tình hình kinh tế xã hội và dân số Việt Nam, cấu trúc của hệ thống an sinh xã hội Việt Nam, nêu lên các vấn đề chính sách và đề xuất các hướng cải cách hệ thống an sinh xã hội.

Các đại biểu đã tiến hành trao đổi sau hội thảo. Các đại biểu đã thảo luận chi tiết về kinh nghiệm thực tiễn từ các vấn đề cũng như phương pháp về an sinh xã hội ở Lào và Philippines.

Một số hình ảnh tại hội thảo :

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đón tiếp đoàn đại biểu Tổ chức Quốc tế Hỗ trợ Người cao tuổi và Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào

PGS. TS Giang Thanh Long trình bày tham luận Hội thảo An sinh xã hội ở Việt Nam: Hiện tại và tương lai

Sản Phẩm Liên Quan