Già hóa thế kỷ 21: Thành tựu và thách thức

Thời gian đăng : 31/01/13 - 6:39

Tác giả : Nhóm nghiên cứu, Quỹ Dân số LHQ
Nhà xuất bản : Quỹ Dân số Liên hợp quốc
Năm xuất bản : 2011
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Chủ đề : Kinh tế phát triển

Báo cáo này là sản phẩm của quá trình hợp tác của hơn 20 cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực già hóa dân số. Báo cáo phân tích thực trạng của người cao tuổi và rà soát tiến độ thực hiện các chính sách và hành động của chính phủ và các cơ quan liên quan kể từ khi Hội nghị Thế giới lần thứ hai về Người cao tuổi về thực hiện Kế hoạch Hành động quốc tế Madrid về Người cao tuổi nhằm đáp ứng với những cơ hội và thách thức của một thế giới đang già hóa. Báo cáo đưa ra nhiều ví dụ minh họa sinh động về các chương trình đổi mới đã đáp ứng thành công với vấn đề già hóa và các mối quan tâm của người cao tuổi.

Sản Phẩm Liên Quan