Già hoá dân số và người cao tuổi ở Việt Nam: Thực trạng, dự báo và một số khuyến nghị chính sách

Thời gian đăng : 31/01/13 - 6:41

Tác giả : TS. Giang Thanh Long
Nhà xuất bản : Quỹ Dân số Liên hợp quốc
Năm xuất bản : 2011
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Chủ đề : Kinh tế phát triển
Phân loại : IPPM-B2011-003
Từ khóa : già hóa dân số, người cao tuổi, quá độ dân số, xu hướng nhân khẩu học, Việt Nam

Số liệu thống kê dân số cho thấy Việt Nam đang ở cuối của thời kỳ ‘quá độ dân số’ với ba đặc trưng rõ rệt, đó là tỷ suất sinh giảm, tỷ suất chết giảm và tuổi thọ tăng. Kết quả là dân số trẻ em có xu hướng giảm nhanh, dân số trong độ tuổi lao động tăng nhanh và dân số cao tuổi cũng tăng. Dự báo dân số của Tổng cục Thống kê năm 2010 (GSO, 2010) cho thấy tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên ở Việt Nam sẽ chạm ngưỡng 10% tổng dân số vào năm 2017, tức là dân số Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn ‘già hóa’ từ năm 2017.  Tiếp đó, cũng theo dự báo này thì chỉ sau hai thập kỷ nữa dân số Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ‘già’ khi mà chỉ số già hóa tăng từ 35,5 năm 2009 lên hơn 100 vào năm 2032. Xu hướng và tốc độ biến động dân số theo hướng già hóa đang đặt ra những cơ hội và thách thức lớn cho Việt Nam trong việc chuẩn bị nguồn lực để đón nhận số lượng dân số cao tuổi ngày càng tăng. Phân tích thực trạng, dự báo về quá trình già hóa dân số và người cao tuổi sẽ cung cấp những luận cứ quan trọng cho việc đề xuất các chính sách, chương trình thực hiện mục tiêu ‘già hóa thành công’, đó là mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội (nhằm đảm bảo thu nhập cho người cao tuổi thông qua lao động và hưởng hưu trí), dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phát triển (nhằm đảm bảo dân số cao tuổi khỏe mạnh, tỷ lệ tàn tật, thương tật và đau ốm thấp) và hoạt động cộng đồng, xã hội phong phú (nhằm khuyến khích người cao tuổi chủ động tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp cho cộng đồng và xã hội).

 

Tải toàn bộ báo cáo: http://vietnam.unfpa.org/public/lang/vi/pid/10030

Sản Phẩm Liên Quan