Già hoá dân số trong thế kỷ 21: Một niềm vui – Một thách thức

Thời gian đăng : 19/12/12 - 6:45

Nhà xuất bản : UNFPA and HAI
Năm xuất bản : 2012
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Chủ đề : Kinh tế phát triển
Phân loại : IPPM-B00002

Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) và Tổ chức hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế (HAI) cùng với nhiều cơ quan, tổ chức vừa cho ra mắt một báo cáo quan trọng về già hoá dân số và tình hình đời sống của người cao tuổi. Báo cáo có tên gọi Già hoá dân số trong thế kỷ 21: Một niềm vui – Một thách thức. Báo cáo này cung cấp và phân tích nhiều thông tin về xu hướng già hoá dân số trên thế giới và chất lượng cuộc sống của người cao tuổi; từ đó thúc đẩy chính phủ các nước cùng với các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế và tổ chức xã hội dân sự cùng cam kết xây dựng các chính sách theo một xu hướng dân số quan trọng nhất của thế kỷ 21 – đó là già hoá dân số nhanh.

Sản Phẩm Liên Quan