GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH MDE KHÓA 22 NĂM 2015

Thời gian đăng : 15/12/15 - 10:03

Để đáp ứng nhu cầu của thí sinh có nguyện vọng thi vào Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan, khóa 22 năm 2015, Viện Chính sách Công và Quản lý, trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tới thí sinh thời hạn chót nộp hồ sơ tuyển sinh như sau:

16h30, Thứ Năm, ngày 24 tháng 12 năm 2015

Sản Phẩm Liên Quan