Đô thị mới: Tiến tới đô thị loại 2 tiến bộ

Thời gian đăng : 01/12/14 - 7:36

Tác giả: Sita Sumrit, Giang Thanh Long, Subatra Jayaraj, Witchaya Pruecksamars, Daphna Beerdsen, Arthit Suriyawongkulul, Brian Roberts, John Taylor, Eric C. Thompson
Biên tập: Jorge Carrillo Rodriguez
Nhà xuất bản: Oxfam for Asia Development Dialogue
Năm xuất bản: 2014
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Chủ đề: Đô thị hóa, châu Á

Quá trình phát triển của các nước châu Á đang có sự thay đổi toàn diện. Với việc nhiều nước đạt đến mức thu nhập trung bình, nhiều thử thách mới nảy sinh trong khi các thử thách cũ vẫn tồn đọng và phát triển, tất cả các vấn đề này đòi hỏi phải có phương pháp giải quyết sáng tạo. Toàn châu lục đang trải qua thời kỳ đô thị hóa nhanh chóng, già hóa dân số, dân cư ngày càng năng động và gắn kết, gia tăng đa dạng văn hóa, sự mở rộng của tầng lớp trung lưu cùng với các biến đổi chính trị khác tạo cơ hội cho các công dân năng động hơn, và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, có nghĩa là chính phủ các nước giàu có hơn nhưng không có nghĩa là hiệu quả hơn. Đi kèm với đó cũng là những yếu tố tiêu cực như gia tăng tổn thương trước những biến động kinh tế vĩ mô, gia tăng thảm họa thiên nhiên, cũng như nghèo đói kinh niên và bất bình đẳng ngày càng tăng.

Những thay đổi này diễn ra chủ yếu ở thành phố, nơi mà ảnh hưởng của công dân là mạnh nhất. Nhiều thành phố với thu nhập tầm trung cùng với dân số ngày càng tăng của chúng, tạo ra 50% thu nhập quốc dân và là trung tâm văn hóa, công nghiệp, thương mai và chính trị. Tăng trưởng kinh tế tập trung tại một khu vực địa lý dẫn đến sự thành lập và tăng trưởng của các thành phố. Điều này đặc biệt đúng với các đô thị loại 2. Trái ngược với những gì mọi người thường nghĩ, phần đông cư dân đô thị sống ở các thành phố dưới 1 triệu dân. Các đô thị loại 2 càng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, và là nền tảng cho sự đổi mới chính trị và xã hội. Vì thế, Oxfam định hướng lại công việc của mình ở các nước châu Á bằng cách tập trung vào các dự án phát triển đô thị

Nhận thức được tầm quan trọng của tư duy tập thể, phân tích đa ngành và giải pháp chung cho những thách thức mà châu Á phải đối mặt, dự án phát triển đô thị của Oxfam thúc đẩy các chuyên gia cũng như mạng lưới của họ tập hợp các bên liên quan từ nhà nước, tư nhân, giới chuyên môn, truyền thông và các tổ chức xã hội dân sự vào cùng một cương lĩnh. Các chủ đề trong ấn phẩm này đến từ các cuộc họp của diễn đàn Đối thoại Phát triển châu Á (Asia Development Dialogue – ADD) trong năm 2013, tập trung vào thách thức và cơ hộ của các đô thị loại 2. Mục đích của ấn phẩm này không phải là tập hợp các báo cáo khoa học, mà là tìm hiểu về các vấn đề nổi bật lên từ các cuộc thảo luận của ADD. Ấn phẩm này vừa chỉ ra các vấn đề mới nổi, cũng như đưa ra cách tiếp cận khác với các vấn đề đang còn tồn đọng

Sản Phẩm Liên Quan