Đề tài nghiên cứu

Tác động chính sách của Hàn Quốc đến sự phát triển khu vực nông thôn và ứng dụng cho Việt Nam

no_thumb

Tiêu đề: Tác động chính sách của Hàn Quốc đến sự phát triển khu vực nông thôn và ứng dụng cho Việt Nam Trình bày: GS. Dr. Ryu Serching, Trường Đại học Kon-Kuk, Hàn Quốc Tác giả: GS. Dr. Ryu Serching Thời gian và địa điểm: 09:30 – 11:30 ngày 16/2/2012, Gác 2, Nhà 10, ĐH KTQD   Tóm tắt nội dung:   Hội thảo thảo luận về các vấn đề: 1 - Ý nghĩa của “Phong trào Làng

Đọc thêm

Microfinance in Viet Nam: Fact Diagnostics and Policy Implications

no_thumb

Title: Microfinance in Viet Nam: Fact Diagnostics and Policy Implications Spearker: Dr. Lê Thanh Tâm, Faculty of Banking and Finance, NEU Writer:      Dr. Lê Thanh Tâm Time and location: 14:00 – 15:30 ngày 3/6/2011, D301 ĐH KTQD   Abstract: Microfinance is the provision of financial services to the poor. It is widely used in developing countries where it is used as a mechanism to

Đọc thêm

Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu định lượng

no_thumb

Tiêu đề:Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu định lượng (Approaches in Qualitative Research) Trình bày: ThS. Matthew Thanh Tea, Oxford Institute of Ageing, University of Oxford Tác giả: ThS. Matthew Thanh Tea Thời gian và địa điểm: 18:30 – 21:00 ngày 25/5/2011, D301, Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội   Tóm tắt nội dung: Trao đổi các kinh nghiệm nghiên cứu định

Đọc thêm

Hội thảo về “Quản lý nợ công và tính bền vững ở Việt Nam: Quá khứ, hiện tại và tương lai”

no_thumb

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô” của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Viện Chính sách Công & Quản lý, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã phối hợp với Ban Quản lý dự án thực hiện nghiên cứu về “Quản lý nợ công và tính bền vững ở Việt Nam: Quá khứ, hiện tại và tương lai”. Vào lúc 14h00 ngày 30 tháng 7 năm 2012,

Đọc thêm

Già hóa dân số ở Việt Nam: Thách thức của một nước thu nhập trung bình

Già hóa dân số ở Việt Nam: Thách thức của một nước thu nhập trung bình

Tiêu đề: Già hóa dân số ở Việt Nam: Thách thức của một nước thu nhập trung bình Trình bày: TS. Giang Thanh Long, Phó Viện trưởng, Viện CSC & QL, ĐH KTQD Tác giả: TS. Giang Thanh Long (ĐH KTQD) và ThS. Bùi Đại Thụ (Quỹ Dân số LHQ) Thời gian & địa điểm: 18:30 – 19:45, 7/12/2010 tại Giảng đường D301, ĐH KTQD   Tóm tắt nội dung:   Báo cáo mô tả xu hướng biến động của dân số

Đọc thêm
Page 3 of 3123