Đề tài nghiên cứu

Tình trạng sức khỏe và sự khác biệt về sức khỏe giữa các nhóm dân số cao tuổi

Tình trạng sức khỏe và sự khác biệt về sức khỏe giữa các nhóm dân số cao tuổi

  Trong khuôn khổ chuỗi Hội thảo về chính sách, sáng ngày 28 tháng 06 năm 2013, tại phòng Hội thảocủa Viện Dân số và Các vấn đề xã hội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã diễn ra hội thảo với chủ đề “Tình trạng sức khỏe và sự khác biệt về sức khỏe giữa các nhóm dân số cao tuổi: Bằng chứng từ Điều tra quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam (VNAS) năm 2011”. Buổi hội thảo này được Viện Chính

Đọc thêm

Do Internal and International Remittances Matter to Health, Education and Labor of Children? The Case of Vietnam

Do Internal and International Remittances Matter to Health, Education and Labor of Children? The Case of Vietnam

The main objective of the paper is to examine the impact of internal and international remittances on education, health and labor of children aged from 6 to 14 in Vietnam. It also investigate whether this impact differs for different child groups including urban/rural, boys/girls, children of different ages. Introduction   The main objective of migration is to increase income and

Đọc thêm

Cash Transfers for the Most Vulnerable and Poor Elderly Groups in Viet Nam: An Ex-ante Impact Evaluation

Cash Transfers for the Most Vulnerable and Poor Elderly Groups in Viet Nam: An Ex-ante Impact Evaluation

In this research, we will examine how social security, especially pensions and social allowances, have played a role in reducing poverty for rural and ethnic minority elderly in Viet Nam, as well as provide further implications for promoting public policies on social security under expected aging population in coming decades. Abstract In this research, we will examine how social security,

Đọc thêm

Đánh giá triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi, 2010-2012

Đánh giá triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi, 2010-2012

Khái quát   Chăm sóc và phát huy vai trò của NCT nhằm từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT luôn là những định hướng chính sách mà Đảng và Chính phủ Việt Nam thực hiện trong mọi giai đoạn phát triển đất nước, kể cả những lúc khó khăn nhất. Một trong những việc cụ thể nhất là Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 6 vào ngày 23/11/2009 đã thông qua Luật Người cao tuổi theo (số

Đọc thêm

Impact of higher tobacco tax on employment in Vietnam

Impact of higher tobacco tax on employment in Vietnam

Abstract   General objective of the research is that provides evidence for policy makers on the impact of tobacco control efforts on employment.The Specific objectives of the research: (i) Estimating the number of jobs directly related to the tobacco sector, and (ii) Estimating the impact on total employment in Vietnam and employments in different industries under different tobacco

Đọc thêm

Đánh giá tác động của việc cải thiện giám sát hoạt động quản lý công đến chất lượng dịch vụ công bằng số liệu PAPI

Đánh giá tác động của việc cải thiện giám sát hoạt động quản lý công đến chất lượng dịch vụ công bằng số liệu PAPI

Khái quát   Using the PAPI data, this study aims to investigate the effect of supervision and monitoring of local governance on the governance quality and public service delivery. . There are two main research questions that the study aims to answers: (i) To what extent do the supervision and monitoring of local governance by PAPI strengthen local governance? (ii) To what extent do the

Đọc thêm

Action Research Study on Households Informal Disbursements for Education in Vietnam (HIDE)

Action Research Study on Households Informal Disbursements for Education in Vietnam (HIDE)

Abstract   The global objective of the study is to support a better informed policy dialogue among education stakeholders on parental payments for basic education services. The study is to lay a foundation for an agenda for reform including: An improved transparency and accountability on the cost-recovery and cost-sharing mechanisms (socialization policy) for the education public

Đọc thêm

Vấn đề sức khỏe và sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi ở nông thôn Việt Nam

Vấn đề sức khỏe và sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi ở nông thôn Việt Nam

Khái quát   Dự báo dân số của TCTK (2011) cho thấy dân số Việt Nam chuyển từ ngưỡng ‘bắt đầu già’ sang ngưỡng ‘già’ chỉ trong vòng 20 năm (từ 2017 đến 2037) – thời gian ngắn hơn so với nhiều nước có thu nhập và trình độ phát triển cao hơn như Nhật Bản và Thái Lan (tương ứng 26 năm và 22 năm) – những nước được coi là có tốc độ già hoá dân số nhanh nhất khu vực.   Trong bối cảnh nền kinh

Đọc thêm

Quản lý nợ công và tính bền vững ở Việt Nam: Quá khứ, hiện tại và tương lai

Quản lý nợ công và tính bền vững ở Việt Nam: Quá khứ, hiện tại và tương lai

Giới thiệu   Kinh tế Việt Nam đang trải qua những năm tháng được coi là rất khó khăn kể từ khi bắt đầu đổi mới vào những năm đầu thập niên 1990. Tăng trưởng kinh tế đã liên tục suy giảm, từ mức trên 7,6% trong giai đoạn 2000-2007, xuống còn xấp xỉ 6,0% trong giai đoạn 2008-2011. Trong khi đó, tỉ lệ lạm phát liên tục ở mức cao, trung bình lên tới hơn 14% mỗi năm trong vòng 5 năm qua.

Đọc thêm

Sự đa dạng của thị trường lao động và hệ thống an sinh xã hội ở các nước Đông Á: Giải quyết những rào cản cho việc làm khu vực phi chính thức

no_thumb

Tóm tắt nội dung: Hội thảo thảo luận về vấn đề thị trường lao động, vấn đề thất nghiệp và cách thức tổ chức hệ thống an sinh xã hội ở các nước Đông Á. Từ thực tế suy giảm và suy thoái kinh tế tại các nước này trong những năm gần đây tác động đến thất nghiệp, TS. Yasuhiro Kamimura đề xuất một mô hình an sinh xã hội nhằm giải quyết các rào cản về việc làm của khu vực phi chính thức – khu vực còn

Đọc thêm
Page 2 of 3123