Cộng tác viên

nguyen-khac-minh_2010

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Giảng viên cao cấp, Cố vấn nghiên cứu, Viện Chính sách Công và Quản lý Phòng 4.4, Nhà 10 Trường đại học Đại học Kinh tế Quốc Dân Đường Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84-4-3 8696548 Email: khacminh@gmail.com

GS. TS Nguyễn Khắc Minh nhận bằng Thạc sỹ Kinh tế ngành Ngân hàng Tài chính tại Đại học tổng hợp Thammasat (Thái Lan) năm 1997. Ông nhận bằng Tiến sỹ Toán kinh tế tại Khoa Toán kinh tế trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1990. Sau đó, năm 1990-1991, ông làm nghiên cứu sinh về Mô hình tăng trưởng kinh tế tại Đại học kinh tế Praha (Tiệp Khắc). Ông nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế ngành Ngân hàng Tài chính tại Đại học tổng hợp Thammasat năm 2000.

PGS. TS Nguyễn Khắc Minh tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ năm 1981. Ông giữ cương vị Phó Trưởng khoa Toán Kinh tế trong hai năm 2001-2002, Trưởng Khoa Kinh tế học năm 2002-2006. Từ năm 2007-2010, ông là Giám đốc Dự án Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan. Và hiện nay, ông tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Viện Chính sách Công và Quản lý với tư cách là giảng viên cao cấp, cố vấn nghiên cứu.

Xem CV GS.TS Nguyễn Khắc Minh

phamtheanh138x144

Chuyên ngành: Kinh tế học Trưởng Bộ môn Kinh tế Vĩ mô Khoa Kinh tế học Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Đường Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: pham.theanh@ippm.edu.vn

TS Phạm Thế Anh tốt nghiệp thạc sỹ và tiến sỹ tại Trường Kinh tế, Đại học Tổng hợp Manchester, Vương quốc Anh. Ông đã làm việc với tư cách là tư vấn cũng như nhà nghiên cứu trong nhiều dự án nghiên cứu với các cơ quan Nhà nước cũng như quốc tế tại Việt Nam. Hướng nghiên cứu chính và giảng dạy của ông gồm kinh tế tiền tệ, tăng trưởng kinh tế, chu kì kinh doanh và chính sách kinh tế vĩ mô, ứng dụng kinh tế lượng vĩ mô chuỗi thời gian, tài chính công và chính sách tài khóa.

Xem CV TS. Phạm Thế Anh

nguyen-thi-minh-2

Chuyên ngành: Toán kinh tế Trưởng Bộ môn Toán Kinh tế Khoa Toán Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Đường Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84-4-3 6283007, Email: minhkthn@gmail.com

PGS. TS Nguyễn Thị Minh nhận bằng Thạc sỹ Kinh tế ứng dụng năm 2002 và nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế năm 2006 tại trường Đại học Tổng hợp Adelaide – Úc.

PGS. TS Nguyễn Thị Minh tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, giữ cương vị Trưởng Bộ môn Toán Kinh tế, Khoa Toán kinh tế của trường và là giảng viên cao cấp của Viện Chính sách Công và Quản lý. Ngoài ra, PGS. TS Nguyễn Thị Minh còn giữ cương vị Phó Tổng thư ký hội Toán Ứng dụng Việt nam.

Xem CV PGS. TS Nguyễn Thị Minh

lequochoi138x144

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Tổng biên tập, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Đường Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84-4-3 62691836, máy lẻ: 5965 Email: hoilq@neu.edu.vn

PGS. TS Lê Quốc Hội nhận bằng Thạc sỹ Lịch sử Kinh tế tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2000 và nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế năm 2006 tại trường Đại học Tổng hợp Adelaide – Úc. Sau đó, ông còn tham gia nghiên cứu hậu Tiến sỹ tại trường Đại học Tổng hợp Adelaide – Úc năm 2008 và trường Đại học Johns Hopkins – Mỹ năm 2010.

PGS. TS Lê Quốc Hội tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại Khoa Kinh tế học trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ năm 1996. Từ năm 2006 đến nay, PGS. TS Lê Quốc Hội giữ cương vị Phó Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân và tham gia Chương trình Đào tạo Thạc sỹ Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan.

Xem CV PGS.TS Lê Quốc Hội

to-trung-thanh

Chuyên ngành: Kinh tế học Trưởng Bộ môn Kinh tế Vi mô Khoa Kinh tế học Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Đường Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: totrungthanh@gmail.com

TS. Tô Trung Thành nhận bằng Thạc sỹ Kinh tế Phát triển Cao học Việt nam – Hà Lan năm 2007 và nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế học tại Khoa Kinh tế học, Trường Đại học Birmingham, Vương quốc Anh. Ông còn tham gia nhiều khóa đào tạo ngắn hạn ở các tổ chức, trường Đại học danh tiếng như Đại học Laval (Canada); Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Canada (IDRC); Viện Khoa học Xã hội (ISS), Hà Lan; và Bộ tài chính và Đại học Monash, Australia.

TS. Tô Trung Thành tham gia giảng dạy tại Bộ môn Kinh tế vi mô – Khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân từ năm 2002 đến nay. Từ 2008, ông giảng cho nhiều chương trình đào tạo uy tín như Chương trình MBA của Đại học Delaware State (Mỹ), Chương trình MBA của Đại hịc Griggs (Mỹ), Chương trình MDE Cao học Việt Nam – Hà Lan, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngoài ra, hiện ông còn giữ cương vị Kinh tế trưởng của Công ty Chứng khoán Trí Việt và là thành viên nhóm Tư vấn chính sách Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc (UNDP) và Ủy ban Kinh tế Quốc hội.

lequangcanh138x144

Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển Phó Viện trưởng Viện Quản lý châu Á – Thái Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Đường Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84-4-3 6280280, máy lẻ: 6004 Email: canh@neu.edu.vn

TS. Lê Quang cảnh nhận bằng Thạc sỹ Kinh tế Phát triển Cao học Việt nam – Hà Lan, Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2007 và nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế học tại trường Đại học Tổng hợp Kansas (Hoa Kỳ).

TS. Lê Quang cảnh tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ năm 2001. Hiện nay, ông giữ cương vị Phó Viện trưởng Viện Quản lý châu Á – Thái Bình Dương và tham gia giảng dạy cho Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan.

nguyen-phi-lan

Chuyên ngành: Kinh tế học Phó Trưởng Phòng Phân tích và Dự báo Vụ Dự báo, Thống kê Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số 49, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84-4-3 9348468 Email: lannp@neu.edu.vn nplan_dbtk@sbv.gov.vn

TS. Nguyễn Phi Lân nhận bằng Thạc sỹ Kinh tế Phát triển Cao học Việt nam – Hà Lan, Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2008 và nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế tại trường Adelaide University of South Australia. Ông còn tham gia nhiều khóa đào tạo ngắn hạn ở các tổ chức, trường Đại học danh tiếng như Học viện Đào tạo IMF (Vienna-Áo), Học viện Đào tạo IMF (Singapore), và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

TS. Nguyễn Phi Lân tham gia giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong thời gian 2002-2008. Từ năm 2009 đến nay, ông phụ trách công tác phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, tiền tệ và hoạt động ngân hang tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; và là giảng viên thỉnh giảng tại Viện Chính sách Công và Quản lý, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Chuyên ngành: Kinh tế học Giảng viên Khoa Kinh tế học Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Đường Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: oanhnh@neu.edu.vn

TS. Nguyễn Hoàng Oanh nhận bằng Thạc sỹ Chương trình Quản trị Kinh doanh Cao cấp của trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Quốc gia Singapore năm 1999; nhận bằng Thạc sỹ Tài chính tại Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2002; nhận bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan năm 2003. Năm 2006, bà nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế và Xã hội tại Viện Tài Chính Công, Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh,Thành phố Viên, Áo.

TS. Nguyễn Hoàng Oanh công tác tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ năm 1998. Hiện nay, bà là giảng viên tại Khoa Kinh tế học và là giảng viên thỉnh giảng tại Viện Chính sách Công và Quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân.

ha-quynh-hoa

Chuyên ngành: Kinh tế học Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Đường Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84-4-3 8694134 Email: hoahq@neu.edu.vn

TS Hà Quỳnh Hoa nhận bằng Thạc sỹ Kinh tế Phát triển Cao học Việt nam – Hà Lan năm 2000 và nhận bằng tiến sỹ Kinh tế học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2008.

TS Hà Quỳnh Hoa hiện đang giảng dạy môn kinh tế học và nghiên cứu tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hướng nghiên cứu chính của bà là chính sách kinh tế vĩ mô, tiền tệ, ngân hàng, tăng trưởng và lạm phát.

nguyenviethung138x144

Chuyên ngành: Kinh tế vi mô Giảng viên Bộ môn Kinh tế vi mô Khoa Kinh tế học Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
Email: pf_viethung@yahoo.com

TS. Nguyễn Việt Hưng nhận bằng tiến sỹ kinh tế Kinh tế học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2017.

TS. Nguyễn Việt Hưng hiện là giảng viên Bộ môn Kinh tế Vĩ mô, Khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân từ năm 2003, và cộng tác với Viện Chính sách Công và Quản lý. TS Hưng đạt nhiều thành tích trong hoạt động khoa học và nhận Giấy khen của sở Khoa học công nghệ  thành phố Hà Nội vì có thành tích trong hoạt động khoa học công nghệ năm 2007.

 hirofumiando138x144

Giảng viên Khoa quản trị địa phương, trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan.
Thành viên hội đồng của Nhóm tư vấn khoa học và công nghệ (STAG), WHO, Geneva, Thụy Sĩ. Thành viên hội đồng của Hiệp hội dân số và phát triển châu Á (APDA), Tokyo, Nhật Bản.

Giáo sư Hirofumi Ando nhận bằng Thạc sỹ Chính trị học tại trường Đại học Philippines, Philippines năm 1963 và nhận bằng Tiến sỹ Chính trị học tại trường Đại học Michigan, bang Michigan, Hoa Kỳ vào năm 1971.

Lĩnh vực nghiên cứu chính của giáo sư Hirofumi Ando là dân số và sự ảnh hưởng của dân số đến hệ thống kinh tế, chính trị, xã hội. Ông cũng là thành viên cấp cao của các tổ chức quốc tế chuyên nghiên cứu về các vấn đề phát triển như  Nhóm tư vấn khoa học và công nghệ STAG và Hiệp hội dân số và phát triển châu Á (APDA). Các bài báo khoa học của ông, đồng tác giả với giáo sư Gayl Ness của trường Đại học Michigan, tập trung vào vấn đề tâm lý cử tri đi bầu ở Phillippines và các chương trình dân số. Các sách của ông, đồng tác giả với giáo sư Gayl Ness của trường Đại học Michigan, gồm Đất đai ngày càng chật (1985), Sự tăng dân số trẻ và bất ổn chính trị xã hội (2005) và Các tác động chính trị xã hội của việc tăng dân số trẻ (2006).

lorenzo_iss_06-copy

Giảng viên Môn Kinh tế môi trường và phát triển Viện Nghiên cứu xã hội quốc tế
Trường Đại học Erasmus Kortenaerkade 12, 2518 AX, The Hague, Hà Lan
Điện thoại: +31 (0)70 4260776 Email: pellegrini@iss.nl

PGS. TS Lorenzo Pellegrini nhận bằng Thạc sỹ Kinh tế Môi trường tại trường Đại học Ancona, Ý và nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế Môi trường và phát triển tại trường Đại học Amsterdam Tự do.

Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là các vấn đề kinh tế liên quan đến phát triển bền vững, môi trường, bảo tồn thiên nhiên, thể chế, chính sách và tham nhũng. Ông có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn ở nhiều nước như Bhutan, Bolivia, Ecuador, Honduras, Ấn Độ, Ý, Nicaragua, Pakistan, Rwanda và Việt Nam.

tran-quang-tuyen

Chuyên ngành: Kinh tế học. TS Trần Quang Tuyến hiện là Phó chủ nghiệm khoa Kinh tế Chính trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
Điện thoại: +84-4 37547506 – 100 Email: tuyentq@vnu.edu.vn

TS. Trần Quang Tuyến nhận bằng Thạc sỹ Kinh tế chính trị tại Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005 và nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế tại trường Đại học Waikato, New Zealand năm 2013.

TS. Trần Quang Tuyến hiện đang giảng dạy tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ cương vị Phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị. Hướng nghiên cứu chính của ông bao gồm: công nghiệp hóa ở Việt Nam và các nước trên thế giới, kinh tế nông nghiệp, kinh tế phát triển và khoa học về sự phát triển, mức sống hộ gia đình, đói nghèo và bất bình đẳng, đất đai, sinh kế nông thôn và phát triển nông thôn và hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa

dang-quang-vinh  

Chuyên ngành: Kinh tế học
Điện thoại: +84 94 883 4476 Email: quangvinh.dang@gmail.com

TS. Đặng Quang Vinh nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế tại trường Đại học Brunel, Vương quốc Anh năm 2008.

TS. Đặng Quang Vinh đã tham gia vào nhiều dự án phát triển cấp nhà nước với sự tài trợ của các tổ chức quốc tế như các dự án của UNDP, USAID, Bộ Công Thương, Cục Hàng không Dân dụng và Bộ Ngoại giao.

tranthivan_unfpa  

Chuyên ngành: Dân số học Nguyên trợ lý đại diện Văn phòng UNFPA, Việt Nam
Điện thoại: +84 913239076 Email: van@unfpa.org

Ths. Trần Thị Vân nhận bằng Thạc sỹ Dân số học tại Viện Nghiên cứu Dân số Quốc tế Ấn Độ năm 1983.

Ths. Trần Thị Vân hiện là Trợ lý đại diên Văn phòng UNFPA Việt Nam. Bà có nhiều năm kinh nghiệm trong các dự án phát triển về dân số qua việc tham gia các cuộc điều tra dân số năm 1974, 1976, 1979, 1989 cũng như tham gia vào các dự án phát triển của UNFPA tại Việt Nam.

vu-xuan-binh  

Chuyên ngành: Kinh tế học Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia
Điện thoại: +84 902 130 949 Email: economics.binh@gmail.com

TS. Vũ Xuân Bình nhận bằng Thạc sỹ Kinh tế tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân và bằng Tiến sỹ Kinh tế tại trường Đại học Griffith, Australia.

TS. Vũ Xuân Bình hiện đang giảng dạy tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Giảng viên Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn Đại học Nông nghiệp Hà Nội Điện thoại: 098 626 1618 Email: pbduong@hua.edu.vn

TS. Phạm Bảo Dương nhận bằng Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên năm 2000 và nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên năm 2003 tại trường Đại học Tokyo, Nhật Bản.

TS. Phạm Bảo Dương hiện là giảng viên tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Ngoài kinh nghiệm giảng dạy, ông còn có kinh nghiệm tham gia các dự án phát triển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản.

Xem CV TS. Phạm Bảo Dương

Chuyên ngành: Tài chính Giảng viên Trường Kinh tế Tài chính Đại học Tasmania, Australia
Điện thoại: + 61 3 6226 7235 Email: thuphuong.pham@utas.edu.au

TS. Phạm Thu Phương nhận bằng Thạc sỹ Kinh tế Tài chính tại trường Đại học Toulouse 1, Pháp năm 2003 và nhận bằng Tiến sỹ Tài chính tại trường Đại học Sydney, Australia năm 2011.

TS. Phạm Thu Phương hiện đang là giảng viên môn Tài chính tại trường Đại học Tasmania, Australia.

Xem CV TS. Phạm Thu Phương

vu-van-huong  

Chuyên ngành: Kinh tế học Giảng viên Học viện Tài chính
Điện thoại: +84 0983348328 Email: huongaofvn@gmail.com

TS. Vũ Văn Hưởng nhận bằng Thạc sỹ Kinh tế tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2008 và nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế tại trường Đại học Waikato, New Zealand năm 2014.

TS. Vũ Văn Hưởng hiện là giảng viên tại Học viện Tài Chính. Hướng nghiên cứu chính của ông bao gồm: hoạt động của các công ty đa quốc gia, chuỗi giá trị toàn cầu, hiệu quả làm việc của doanh nghiệp, sinh kế và phúc lợi của hộ gia đình, đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế.

Xem CV TS. Vũ Văn Hưởng

doan-thanh-tinh  

Chuyên ngành: Kinh tế học Nghiên cứu viên Khoa Kinh tế học Trường Quản lý Waikato Đại học Waikato, New Zealand
Điện thoại: (647) 838-4045 Email: tinhdoan@waikato.ac.nz

TS. Đoàn Thanh Tịnh nhận bằng Thạc sỹ Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan tại trường Đại học Kinh tế TPHCM năm 2000 và bằng Tiến sỹ Kinh tế tại trường Đại học Waikato năm 2011.

TS. Đoàn Thanh Tịnh hiên là chuyên viên phân tích quy trình kinh doanh cao cấp của chính phủ New Zealand, đồng thời là cộng tác viên nghiên cứu của trường Đại học Waitako, với hướng nghiên cứu về phân tích quản lý sản xuất.

Xem CV TS. Đoàn Thanh Tịnh

phungductung  

Chuyên ngành: Kinh tế học Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong
Điện thoại: +84 912128000 Email: tungphung@mdri.org.vn

TS. Phùng Đức Tùng nhận bằng Thạc sỹ Kinh tế đại trường Đại học Suffolk, bang Massachusetts, Hoa Kỳ năm 2002 và bằng Tiến sỹ Kinh tế tại trường Đại học Hannover, Đức năm 2011.

TS. Phùng Đức Tùng hiện là giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong. Hướng nghiên cứu chính của ông bao gồm: kinh tế phát triển, kinh tế nông nghiệp, đo lường sự nghèo đói, sự dễ tổn thương trước nghèo đói, thiết kế khảo sát, quản lý khảo sát và thiết kế dự án. Ông là trưởng nhóm nghiên cứu của nhiều dự án nghiên cứu về vai trò của đa dạng hóa lao động và đa dạng hóa nông nghiệp trong việc giảm sự dễ tổn thương trước nghèo đói, phúc lợi hộ gia đình và hộ kinh doanh phi nông nghiệp. Ông cũng là người thiết kế mẫu, bảng hỏi và quản lý nhiều cuộc khảo sát quy mô lớn ở Việt Nam như Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS), Khảo sát sức khỏe quốc gia Việt Nam (VNHS), Khảo sát đầu kỳ Chương trình 135 giai đoạn II, Khảo sát đầu kỳ Dự án giảm nghèo miền núi phía Bắc giai đoạn II.

Xem CV TS. Phùng Đức Tùng

lddung_portrait Thạc sỹ Lê Đức Dũng

Chuyên ngành: Y tế công cộng, Nhân khẩu học,
Email: lddung.ippm@gmail.com

Thạc sỹ Lê Đức Dũng nhận bằng Cử nhân ngành Y tế công cộng tại trường Đại học Y tế công cộng (Hà Nội) năm 2009 và bằng Thạc sỹ ngành Nhân khẩu học tại trường Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) năm 2016. Thạc sỹ Dũng có nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai dự án, điều phối, và quản lý chất lượng số liệu tại thực địa. Thạc sỹ Dũng đã tham gia phân tích và viết báo cáo trong nhiều dự án lớn sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau.

Lĩnh vực nghiên cứu của Thạc sỹ Dũng bao gồm các vấn đề về dinh dưỡng trẻ em, sức khỏe sinh sản, dân số, khía cạnh sức khỏe và kinh tế của già hóa dân số. Hiện nay, Thạc sỹ Dũng tham gia nghiên cứu tại Viện Chính sách Công và Quản lý với vai trò Cộng tác viên nghiên cứu (Affiliate Research Fellow).

Cginh Nguyễn Lê Đình Quý

Chuyên ngành nghiên cứu: Kinh tế học
Điện thoại: 0905248361Email: nldquy@gmail.com

 

Nguyễn Lê Đình Quý tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Duy Tân (TP. Đà Nẵng). Anh Quý thường xuyên nghiên cứu các vấn đề tới kinh tế và chính sách công về môi trường kinh doanh. Cho tới nay, anh Quý đã xuất bản nhiều nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá tác động của các chính sách quốc gia và địa phương. Hiện nay, anh Nguyễn Lê Định Quý tham gia nghiên cứu tại Viện Chính sách Công và Quản lý với vai trò là Cộng tác viên nghiên cứu (Affiliate Research Fellow)