Chương trình ISPS

Làm việc với Đoàn đánh giá của GIZ về Chương trình thí điểm đào tạo an sinh xã hội (ISPS)

Làm việc với Đoàn đánh giá của GIZ về Chương trình thí điểm đào tạo an sinh xã hội (ISPS)

Làm việc với Đoàn đánh giá của GIZ về Chương trình thí điểm đào tạo an sinh xã hội (ISPS) Vào ngày 12 tháng 02 năm 2017, PGS. TS. Giang Thanh Long (Viện trưởng, Viện Chính sách Công & Quản lý) đã làm việc với đoàn đánh giá của Tổ chức Phát triển Quốc tế Đức (GIZ) về Chương trình thí điểm đào tạo an sinh xã hội (ISPS) đã được thực hiện tại Đại học Kinh tế Quốc dân trong hai năm 2015 và 2016.

Đọc thêm

Lễ khai giảng chương trình đào tạo An sinh Xã hội Quốc tế (ISPS)

Lễ khai giảng chương trình đào tạo An sinh Xã hội Quốc tế (ISPS)

Lễ khai giảng Chương trình đào tạo An sinh Xã hội Quốc tế (ISPS) – Khóa II 2016 Vào hồi 14:30 thứ Hai, ngày 08/08/2016 tại Viện Chính sách Công và Quản lý đã diễn ra Lễ khai giảng Chương trình đào tạo An sinh Xã hội Quốc tế (gọi tắt là ISPS) Khóa II. Chương trình đào tạo sẽ được thực hiện từ 08/08/2016 đến 07/10/2016. Đây là hoạt động thí điểm cho Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về An sinh xã hội

Đọc thêm

CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐƯỢC CÔNG NHẬN

CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Thực hiện theo Quyết định 368/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015 – 2017, Trường Đại học Kinh tê Quốc dân công bố Danh sách các chương trình liên kết đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong đó, Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam - Hà Lan do Viện

Đọc thêm

Lễ Bế giảng Chương trình thí điểm Đào tạo An sinh Xã hội Quốc tế (ISPS)

Lễ Bế giảng Chương trình thí điểm Đào tạo An sinh Xã hội Quốc tế (ISPS)

Sáng ngày 12 tháng 6 năm 2015, Viện Chính sách Công và Quản lý và Khoa Bảo hiểm đã đồng tổ chức Lễ Bế giảng Chương trình thí điểm Đào tạo An sinh Xã hội Quốc tế (gọi tắt là ISPS – International Social Protection Studies). Buổi Lễ diễn ra tại Hội trường Gác 2, Nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh. ISPS là chương trình đào tạo 2 tháng tại Việt Nam (từ

Đọc thêm