Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và trong nước về ứng phó với biến đổi nhân khẩu học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và các hàm ý chính sách đối với Việt Nam

Thời gian đăng : 18/12/14 - 7:17

Ngày 18/12/2014, Viện Chiến lược Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc đã tổ chức hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và trong nước về ứng phó với biến đổi nhân khẩu học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và các hàm ý chính sách đối với Việt Nam”. Đến dự hội thảo có đại biểu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Dân số Liên hợp quốc, và các trường đại học cũng như viện nghiên cứu.

Ngày 18/12/2014, Viện Chiến lược Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc đã tổ chức hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và trong nước về ứng phó với biến đổi nhân khẩu học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và các hàm ý chính sách đối với Việt Nam”. Đến dự hội thảo có đại biểu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Dân số Liên hợp quốc, và các trường đại học cũng như viện nghiên cứu.

Tại hội thảo, PGS. TS Giang Thanh Long, Viện trưởng Viện Chính sách Công và Quản lý, trình bày tham luận “Tác động của năng suất lao động theo tuổi và chuyển dịch lao động tới năng suất lao động ở Việt Nam”. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy trong giai đoạn 2010 – 2012 năng suất lao động của các ngành không chỉ phụ thuộc vào năng suất lao động của từng nhóm tuổi mà còn phụ thuộc vào số lượng lao động trong mỗi nhóm tuổi đó. Năng suất lao động chung của các ngành thay đổi chủ yếu là do thay đổi cơ cấu tuổi lao động và do sự dịch chuyển lao động giữa các ngành, trong khi sự tương tác giữa hai yếu tố này lại không đáng kể. Từ bài học kinh nghiệm của các nước thành công và không thành công trong việc tận dụng cơ hội từ biến đổi cơ cấu tuổi dân số cho tăng trưởng kinh tế, PGS Giang Thanh Long đưa ra khuyến nghị là cần đầu tư đủ nguồn lực cho đào tạo, dạy nghề, sức khỏe… cho dân số, đặc biệt là các nhóm dân số trẻ. Ngoài ra, cũng cần có định hướng chuyển dịch lao động từ những khu vực năng suất thấp sang khu vực năng suất cao, đồng thời tạo việc làm cho lực lượng lao động ngày càng lớn trong bối cảnh cơ cấu dân số vàng để tránh lãng phí nguồn lao động dồi dào cũng như gánh nặng kinh tế – xã hội phát sinh từ tình trạng thất nghiệp cao, dặc biệt là thất nghiệp thanh niên.

Ngoài ra, các diễn giả tham gia hội thảo còn trình bày về phát triển nguồn nhân lực và tạo việc làm trong thời kỳ dân số vàng, thực trạng di cư nội địa và phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam, kinh nghiệm của Thái Lan và Nhật Bản trong việc đề ra chính sách ứng phó với già hóa dân số, cũng như vấn đề bình đẳng giới trong phát triển kinh tế – xã hội.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

2014-12-18_ChiaSeKinhNghiem_01

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương đọc diễn văn khai mạc hội thảo

2014-12-18_ChiaSeKinhNghiem_02

Ông Arthur Erken, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, đọc diễn văn chào mừng

2014-12-18_ChiaSeKinhNghiem_03

PGS. TS Giang Thanh Long trình bày tham luận “Tác động của năng suất lao động theo tuổi và chuyển dịch lao động

tới năng suất lao động ở Việt Nam”

2014-12-18_ChiaSeKinhNghiem_04

 

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo

Sản Phẩm Liên Quan