Các chỉ số về thanh niên Việt Nam – Nhìn từ Tổng điều tra DS & Nhà ở năm 2009

Thời gian đăng : 30/01/13 - 6:34

Nhà xuất bản : Quỹ Dân số Liên hợp quốc
Năm xuất bản : 2011
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Chủ đề : Kinh tế phát triển
Phân loại : IPPM-B2011-001
Từ khóa : điều tra dân số và nhà ở, việc làm thanh niên, thanh niên, Việt Nam

Ở mọi quốc gia, thanh niên có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế và xã hội bền vững. Dân số trẻ bước vào độ tuổi lao động được trang bị đầy đủ kỹ năng và năng lực sẽ góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. Nói cách khác, thanh niên là một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển và tăng trưởng dài hạn. Trong cuốn sách mỏng này, thanh niên được định nghĩa là những người trong độ tuổi từ 15 đến 24.  Theo đó, số liệu Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 cho thấy, trong tổng dân số cả nước là 85,79 triệu người thì thanh niên là nhóm dân số lớn nhất, chiếm đến 10,3%. Nhóm dân số này không chỉ tạo ra sự thay đổi cơ bản về mặt nhân khẩu học mà còn là đại diện cho tương lai của đất nước.

 

Sản Phẩm Liên Quan